loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 153 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'kinh & sách'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 05-04-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, quyển "Đừng hiểu lầm Lão Tử" có phải là quyển "Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học" không ạ? Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2020

Câu hỏi:

Dạ con xin cám ơn Thầy.
Chính vì con hiểu không đúng nên bị rối hình như con bị lạc phương hướng. Giờ con không biết phải làm thế nào mới chấm dứt được khổ. Mong thầy chỉ dẫn cho con cách thực tập thế nào để không bị phiền não trói buộc. Con kính đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2020

Câu hỏi:

“Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được kết.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành.”
Dạ thưa thầy!
Câu trên có ý nghĩa gì vậy ạ!
Con xin cảm ơn ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-11-2019

Câu hỏi:

Kính bạch sư. Trong kinh Đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật có dạy nhiều pháp để hành như Đoạn trừ, né tránh, thọ dụng, tri kiến, tác ý, phòng hộ... Trong các bài Pháp thoại sư thường dạy: Phải thấy rõ và trải nghiệm với các pháp như nó đang là mà không khởi tâm động dụng theo ý định của bản ngã. Vậy thì có sự đồng nhất giữa hai ý trên không và pháp hành sẽ như thế nào thì mới xuyên suốt? Kính mong sư khai thị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang đọc kinh Pháp Cú và bộ chú giải của Ngài Pháp Minh dịch. Thưa thầy cho con được hỏi là chùa mình đang sử dụng bộ chú giải này được không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con muốn mua cuốn sách "Sống trong thực tại", con có gửi mail liên hệ nhưng chưa thấy có phản hồi. Thầy cho con xin thông tin để con liên hệ và mua ạ.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2019

Câu hỏi:

Dạ con có vào mục Thư Viện nhưng chưa thấy quyển "Soi sáng thực tại" post lên. Con sẽ thử check lại sau. Con đội ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Thầy có phát hành quyển sách mới "Soi sáng thực tại", chúng con là những người ở nước ngoài rất muốn tìm đọc nhưng không có dịp để trực tiếp thỉnh quyển này. Con không biết Thầy có thể post pdf format của quyển này trên mạng để chúng con có duyên cùng được đọc không ạ? Con kính xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có thử PHIÊN ÂM DANH HIỆU PHẬT từ tiếng Pali sang tiếng Việt, nhưng con không biết đã phiên âm đúng hay sai ạ. Kính mong thầy xem qua bản phiên âm của con, nếu có sai phiên âm nào thì kính mong thầy sửa giúp con. Con xin cám ơn thầy nhiều ạ.
*Chư Phật quá khứ:
1. NAMO TAṆHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Tán-hăng-cá-rá Bút-đờha-dá
2. NAMO MEDHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Mê-đờhăng-cá-rá Bút-đờha-dá
3. NAMO SARAṆAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Xá-rá-năng-cá-rá Bút-đờha-dá
4. NAMO DĪPAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Đi-păng-cá-rá Bút-đờha-dá
5. NAMO KOṆḌAÑÑA BUDDHĀYA
Ná-mô Côn-đánh-nhá Bút-đờha-dá
6. NAMO MAṄGALA BUDDHĀYA
Ná-mô Măng-gá-lá Bút-đờha-dá
7. NAMO SUMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-má-ná Bút-đờha-dá
8. NAMO REVATA BUDDHĀYA
Ná-mô Rê-vá-tá Bút-đờha-dá
9. NAMO SOBHITA BUDDHĀYA
Ná-mô Xô-bờhí-tá Bút-đờha-dá
10. NAMO ANOMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Á-nô-má-đát-xi Bút-đờha-dá
11. NAMO PADUMA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-má Bút-đờha-dá
12. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
13. NAMO PADUMUTTARA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-mút-tá-rá Bút-đờha-dá
14. NAMO SUMEDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mê-đờhá Bút-đờha-dá
15. NAMO SUJĀTA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-gia-tá Bút-đờha-dá
16. NAMO PIYADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Pí-dá-đát-xi Bút-đờha-dá
17. NAMO ATTHADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Át-tờhá-đát-xi Bút-đờha-dá
18. NAMO DHAMMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-đát-xi Bút-đờha-dá
19. NAMO SIDDHATTHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xít-đờhát-thá Bút-đờha-dá
20. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
21. NAMO PHUSSA BUDDHĀYA
Ná-mô Phút-xá Bút-đờha-dá
22. NAMO VIPASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Ví-pát-xi Bút-đờha-dá
23. NAMO SIKHĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Xí-khi Bút-đờha-dá
24. NAMO VESSABHŪ BUDDHĀYA
Ná-mô Vét-xá-fu Bút-đờha-dá
25. NAMO KAKUSANDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Cá-cú-xán-đờhá Bút-đờha-dá
26. NAMO KONĀGAMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Cô-na-gá-má-ná Bút-đờha-dá
27. NAMO KASSAPA BUDDHĀYA
Ná-mô Cát-xá-pá Bút-đờha-dá
* Chư Phật hiện tại:
1. NAMO SAKYA MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Xác-dá Mú-ní Bút-đờha-dá
NAMO GOTAMA BUDDHĀYA
Ná-mô Gô-tá-má Bút-đờha-dá
* Chư Phật vị lai:
1. NAMO METTEYYA BUDDHĀYA
Ná-mô Mết-tây-dá Bút-đờha-dá
2. NAMO RĀMADEVA BUDDHĀYA
Ná-mô Ra-má-đê-vá Bút-đờha-dá
3. NAMO DHAMMARĀJĀMUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-ra-gia-mú-ní Bút-đờha-dá
4. NAMO DHAMMASĀMI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-xa-mí Bút-đờha-dá
5. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
6. NAMO RANSI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ráng-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
7. NAMO DEVADEPA BUDDHĀYA
Ná-mô Đê-vá-đê-pá Bút-đờha-dá
8. NAMO NARASI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ná-rá-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
9. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
10. NAMO SUMANGANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mán-gá-ná Bút-đờha-dá

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »