loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Chương trình Lễ húy nhật lần thứ 41 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (Vaṃsarakkhita) tại Tổ đình Bửu Long

Do ảnh hưởng của dịch Covid 2 năm liền nên Khóa giảng Thiền thường niên vào mùa nhập hạ theo truyền thống Nam Tông của Tổ đình Bửu Long đã bị gián đoạn. Hạ năm nay, PL 2566 - DL 2022, Khóa giảng Thiền do Thầy Viên Minh thuyết giảng...

Tác bạch của đại diện chư thí chủ:

Vào đầu năm 2021, chúng con gồm các gia đình Phật tử ở Hải Phòng và Hà Nội đã cùng nhau tác bạch lên Hoà thượng Viên Minh, trụ trì Tổ đình Bửu Long, xin phép cho chúng con được làm đại thí chủ hộ trì đến chư Tăng Tổ đình Bửu Long...

Vì tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính Phủ nên Lễ Huý Nhật Đại Trưởng Lão Hộ Tông lần thứ 40 năm nay sẽ được tổ chức nội bộ...

 
 
Trở lại     Đầu trang