loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
2 Diệu Huệ 4.000.000  
3 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
4 Mai Điệp 20Cad  
5 Ngọc Điệp 30Cad  
6 Diệu Hải 100Cad  
7 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
8 Vũ Bích Ngọc 50.000  
9 Bác sĩ Nam 5.000.000  
10 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
11 Tịnh Thanh 40.000.000  
12 Tịnh Thanh 33.000.000  
13 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
14 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
15 Minh Tịnh 1.000.000  
16 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
17 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
18 Xuân Hồng 200.000  
19 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
20 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
21 Bác sĩ Nam 2.500.000  
22 Sơn Thanh Hoài 200.000  
23 Sơn Thị Hoàng 500.000  
24 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
25 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
26 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
27 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
28 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
29 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
30 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
31 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
32 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
33 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
34 Sư Tường Nhân 1.000.000  
35 Duyên Anh 1.000.000  
36 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
37 Trần Thị Khứu 500.000  
38 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
39 Dương Văn Thảo 50.000  
40 Nam Thinh 100.000  
41 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
42 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
43 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
44 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
45 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
46 Thiện Minh 3.000.000  
47 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
48 Anh Tuấn 6.000.000đ  
49 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
50 Pauline Tanong 100Usd  
51 Linda Vo & family 100Usd  
52 Thuận Pháp 2.000Aud  
53 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
54 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
55 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
56 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
57 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
58 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
59 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
60 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
61 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
62 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
63 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
64 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
65 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
66 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
67 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
68 Sáu Tước 500.000đ  
69 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
70 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
71 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
72 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
73 Anh Tuấn 1.000.000đ  
74 Thuận Khiết 1.000.000đ  
75 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
76 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
77 Thái Bình 400.000đ  
78 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
79 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
80 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
81 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
82 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
83 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
84 Cương + Hảo 50Usd  
85 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
86 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
87 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
88 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
89 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
90 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
91 Huy + Thục 100.000đ  
92 Mai Ngọc 100.000đ  
93 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
94 Thanh Hạnh 50.000đ  
95 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
96 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
97 Anh Tuấn 1.000.000đ  
98 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
99 Pháp Chân 30.000.000đ  
100 Liễu Minh 2.000.000đ