loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Tâm An Nguyên 55.000.000  
2 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
3 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
4 Tâm Đạo 1.000.000  
5 Tien Nguyen 500.000  
6 Đặng Trường An 5.000.000  
7 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
8 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
9 Đặng Minh Quang 20.000.000  
10 Đặng Văn Minh 50.000.000  
11 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
12 Diệu Huệ 4.000.000  
13 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
14 Mai Điệp 20Cad  
15 Ngọc Điệp 30Cad  
16 Diệu Hải 100Cad  
17 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
18 Vũ Bích Ngọc 50.000  
19 Bác sĩ Nam 5.000.000  
20 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
21 Tịnh Thanh 40.000.000  
22 Tịnh Thanh 33.000.000  
23 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
24 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
25 Minh Tịnh 1.000.000  
26 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
27 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
28 Xuân Hồng 200.000  
29 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
30 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
31 Bác sĩ Nam 2.500.000  
32 Sơn Thanh Hoài 200.000  
33 Sơn Thị Hoàng 500.000  
34 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
35 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
36 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
37 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
38 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
39 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
40 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
41 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
42 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
43 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
44 Sư Tường Nhân 1.000.000  
45 Duyên Anh 1.000.000  
46 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
47 Trần Thị Khứu 500.000  
48 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
49 Dương Văn Thảo 50.000  
50 Nam Thinh 100.000  
51 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
52 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
53 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
54 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
55 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
56 Thiện Minh 3.000.000  
57 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
58 Anh Tuấn 6.000.000đ  
59 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
60 Pauline Tanong 100Usd  
61 Linda Vo & family 100Usd  
62 Thuận Pháp 2.000Aud  
63 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
64 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
65 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
66 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
67 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
68 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
69 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
70 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
71 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
72 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
73 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
74 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
75 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
76 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
77 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
78 Sáu Tước 500.000đ  
79 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
80 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
81 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
82 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
83 Anh Tuấn 1.000.000đ  
84 Thuận Khiết 1.000.000đ  
85 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
86 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
87 Thái Bình 400.000đ  
88 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
89 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
90 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
91 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
92 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
93 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
94 Cương + Hảo 50Usd  
95 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
96 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
97 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
98 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
99 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
100 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ