Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Nguyễn Văn Thìn 5.000.000  
2 Gđ. Tâm Chơn Mỹ 50.000.000  
3 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
4 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
5 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
6 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
7 Tâm An Nguyên 55.000.000  
8 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
9 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
10 Tâm Đạo 1.000.000  
11 Tien Nguyen 500.000  
12 Đặng Trường An 5.000.000  
13 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
14 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
15 Đặng Minh Quang 20.000.000  
16 Đặng Văn Minh 50.000.000  
17 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
18 Diệu Huệ 4.000.000  
19 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
20 Mai Điệp 20Cad  
21 Ngọc Điệp 30Cad  
22 Diệu Hải 100Cad  
23 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
24 Vũ Bích Ngọc 50.000  
25 Bác sĩ Nam 5.000.000  
26 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
27 Tịnh Thanh 40.000.000  
28 Tịnh Thanh 33.000.000  
29 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
30 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
31 Minh Tịnh 1.000.000  
32 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
33 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
34 Xuân Hồng 200.000  
35 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
36 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
37 Bác sĩ Nam 2.500.000  
38 Sơn Thanh Hoài 200.000  
39 Sơn Thị Hoàng 500.000  
40 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
41 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
42 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
43 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
44 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
45 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
46 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
47 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
48 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
49 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
50 Sư Tường Nhân 1.000.000  
51 Duyên Anh 1.000.000  
52 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
53 Trần Thị Khứu 500.000  
54 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
55 Dương Văn Thảo 50.000  
56 Nam Thinh 100.000  
57 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
58 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
59 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
60 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
61 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
62 Thiện Minh 3.000.000  
63 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
64 Anh Tuấn 6.000.000đ  
65 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
66 Pauline Tanong 100Usd  
67 Linda Vo & family 100Usd  
68 Thuận Pháp 2.000Aud  
69 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
70 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
71 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
72 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
73 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
74 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
75 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
76 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
77 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
78 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
79 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
80 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
81 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
82 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
83 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
84 Sáu Tước 500.000đ  
85 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
86 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
87 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
88 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
89 Anh Tuấn 1.000.000đ  
90 Thuận Khiết 1.000.000đ  
91 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
92 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
93 Thái Bình 400.000đ  
94 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
95 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
96 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
97 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
98 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
99 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
100 Cương + Hảo 50Usd