loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Cô Liễu Vân 5.000.000  
2 Gđ. Ngô Thị Bé 1.000.000  
3 Tu nữ Phước Hỷ 1.000.000  
4 Cụ bà Võ Thị Nhung và Chánh Trí 2.000Usd + 50.000.000  
5 Tâm An Nguyên 55.000.000  
6 Như Ái (Hạnh Tín) 1.000.000  
7 Nguyên Ân - Phạm Đức Huy 21.000.000  
8 Tâm Đạo 1.000.000  
9 Tien Nguyen 500.000  
10 Đặng Trường An 5.000.000  
11 Trần Kim Hồng Linh 2.000.000  
12 Đặng Thị Ngọc Ánh 4.000.000  
13 Đặng Minh Quang 20.000.000  
14 Đặng Văn Minh 50.000.000  
15 Mẹ Trâm Anh 20.000.000  
16 Diệu Huệ 4.000.000  
17 Gđ. Trần Quốc Hưng 500Aud  
18 Mai Điệp 20Cad  
19 Ngọc Điệp 30Cad  
20 Diệu Hải 100Cad  
21 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
22 Vũ Bích Ngọc 50.000  
23 Bác sĩ Nam 5.000.000  
24 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
25 Tịnh Thanh 40.000.000  
26 Tịnh Thanh 33.000.000  
27 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
28 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
29 Minh Tịnh 1.000.000  
30 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
31 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
32 Xuân Hồng 200.000  
33 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
34 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
35 Bác sĩ Nam 2.500.000  
36 Sơn Thanh Hoài 200.000  
37 Sơn Thị Hoàng 500.000  
38 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
39 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
40 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
41 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
42 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
43 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
44 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
45 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
46 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
47 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
48 Sư Tường Nhân 1.000.000  
49 Duyên Anh 1.000.000  
50 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
51 Trần Thị Khứu 500.000  
52 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
53 Dương Văn Thảo 50.000  
54 Nam Thinh 100.000  
55 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
56 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
57 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
58 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
59 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
60 Thiện Minh 3.000.000  
61 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
62 Anh Tuấn 6.000.000đ  
63 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
64 Pauline Tanong 100Usd  
65 Linda Vo & family 100Usd  
66 Thuận Pháp 2.000Aud  
67 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
68 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
69 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
70 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
71 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
72 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
73 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
74 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
75 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
76 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
77 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
78 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
79 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
80 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
81 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
82 Sáu Tước 500.000đ  
83 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
84 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
85 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
86 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
87 Anh Tuấn 1.000.000đ  
88 Thuận Khiết 1.000.000đ  
89 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
90 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
91 Thái Bình 400.000đ  
92 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
93 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
94 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
95 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
96 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
97 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
98 Cương + Hảo 50Usd  
99 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
100 Trương Thị Đoạt 500.000đ