loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1714) nguyên lý tu tập (1175) cuộc sống (880) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (647) tri ân (608) thơ (508) Hỏi & Đáp về Phật giáo (500) Thiền (410) bản ngã & đại ngã (380) sự thật, chân lý, pháp, tánh (334) tánh biết & tướng biết (305) bệnh tật (280) thiền định, tứ thiền bát định (256) xuất gia & tại gia (254) Thiền Minh Sát - Vipassanā (249) chúc mừng năm mới (246) buông (237) bất an & sợ hãi (222) kinh điển & sách hay (200) hồi hướng, phước lực & tâm lực (199) tùy duyên thuận pháp (190) thực chứng & giác ngộ (189) nghiệp & sinh mệnh (187) tụng kinh & niệm Phật (180) giao tiếp & ứng xử (178) như nó đang là (175) vô thường, khổ & vô ngã (174) Lịch Thầy giảng pháp (172) tình yêu & hôn nhân (169) tâm sân (159) ý nghĩa cuộc đời (153) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (152) tự biết mình (152) thận trọng - chú tâm - quan sát (144) nhân quả & nghiệp báo (142) trong thấy chỉ có thấy (141) người âm & cõi âm (137) chúc mừng khánh tuế (136) khổ đau (134) giới luật (132) sát sinh & phóng sinh (130) trọn vẹn rõ biết (127) pháp thoại (120) Bát Chánh Đạo (115) bắt đầu tu học (114) chân đế & tục đế (113) Tứ Niệm Xứ (106) chết & tái sinh (104) thực hành chưa đúng (104) chia sẻ pháp & khai thị (100) nghi lễ (99) Thiện ác đúng sai (99) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (96) quy y Tam Bảo (95) tông phái & pháp môn (88) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (86) vô minh & ái dục (83) thờ cúng (78) giáo dục & dạy con (77) pháp đối trị (76) khổ đế (75) ngũ uẩn (75) Niệm tâm (73) cô đơn & độc lập (71) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (71) sám hối & tạ ơn (71) tử vi, phong thủy, bói toán (70) Sinh tử & Niết-bàn (69) ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ (67) tự nhiên & vô tâm (66) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (65) niệm hơi thở, sự thở (64) ba-la-mật (63) tâm từ (62) tương giao - mối quan hệ (62) thiền tuệ (61) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (58) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (57) giấc mơ & chiêm bao (56) hiếu thảo (56) luân hồi sinh tử (56) từ thiện (54) Tội & phước (52) giới định tuệ (50) niệm sự chết (49) vi diệu pháp & duy thức học (48) ăn chay & ăn mặn (47) mất ngủ (47) tâm (47) sinh tử & sinh diệt (45) thấy tức là buông (44) tôn giáo khác (43) vô ngã vị tha (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) chánh định & sát-na định (41) giải thoát (41) Như lý tác ý (39) Tứ Diệu Đế (39) đạo & đời (38) tâm si (38) trí tuệ & từ bi (37) định mệnh (36) nhân & duyên (36) nhận ghi chép pháp thoại (35) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (35) ngôn từ & vô ngôn (34) nhẫn nại, kham nhẫn, nhẫn nhục (34) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (34) tâm tham (34) bố thí (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (33) tánh không (33) trì chú (33) bát quan trai giới (32) Niệm thọ (32) Tự lực và tha lực. (31) bùa chú (30) Niệm pháp (30) Phật giáo nguyên thủy Therevada (30) tang lễ (30) tánh tướng thể dụng (30) gia đình (29) thề nguyện & cầu nguyện (29) vô sư trí & hậu đắc trí (29) đức tin & niềm tin và mê tín (28) ma nhập (28) khoa học (27) Minh & Vô minh (27) nhị nguyên & bất nhị, thái cực & lưỡng nghi (27) thái độ - trạng thái (27) cúng dường (26) hữu thức hóa vô thức (26) làm công quả & hùn phước (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) luân xa (25) phân vân & hoài nghi (25) Trà Đạo (25) bất toàn & hoàn toàn (24) phước đức (24) mệt mỏi - chán nản (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) trầm cảm (23) Tịnh Độ Tông (22) tâm lý học (21) hạnh đầu đà (20) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (20) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) 10 kiết sử & trói buộc (19) cảm ứng Đạo giao - Linh cảm - thần giao cách cảm (19) cận tử nghiệp (18) năng và sở (18) tâm bình thường là Đạo (18) thập nhị nhân duyên (18) thời gian tâm lý (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hôn trầm (17) tri kiến thanh tịnh (17) y pháp bất y nhân (17) Chư Thiên & các cõi giới (16) đoạn giảm & đoạn tận (16) không bước tới, không dừng lại (16) Năng lượng vũ trụ (16) tham, sân & si (16) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (16) Lão Tử & Trang Tử (15) Thất giác chi (15) cảm xúc và cảm giác (14) căn cơ tu học (14) pháp hữu vi - pháp vô vi (14) tứ đại (14) chân-thiện-mỹ (13) nhàm chán (13) sinh - hữu - tác - thành (13) Tứ như ý túc (13) tứ oai nghi (13) phá thai (12) Bát Nhã Tâm Kinh (11) lý và sự (11) xá lợi (11) chấp Ngã -chấp Pháp - chấp Thường - chấp Đoạn (10) Danh & Sắc (10) dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Tam giới (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) rỗng rang - lặng lẽ - trong sáng (10) tầm & tứ (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) sở tri & sở đắc (9) tự sát (9) Hối hận & ăn năn (8) Khổng Tử (8) thân kiến (8) xuất hồn (8) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) thu thúc lục căn (7) tứ chánh cần (7) tự do, nương tựa & lệ thuộc (7) Đại Thừa (6) Năm triền cái (6) danh khái niệm & tướng khái niệm (5) duy tác (5) luật hấp dẫn (5) tứ nhiếp pháp (5) vô niệm (5)