loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1641) nguyên lý tu tập (1165) cuộc sống (868) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (626) tri ân (600) Hỏi & Đáp về Phật giáo (494) thơ (489) Thiền (397) bản ngã & đại ngã (360) sự thật, chân lý, pháp, tánh (317) tánh biết & tướng biết (301) bệnh tật (276) xuất gia & tại gia (249) chúc mừng năm mới (246) thiền định (244) Thiền Minh Sát - Vipassanā (241) buông (231) bất an & sợ hãi (219) kinh điển & sách hay (198) hồi hướng, phước lực & tâm lực (192) tùy duyên thuận pháp (185) nghiệp (175) thực chứng & giác ngộ (175) tụng kinh & niệm Phật (175) Lịch Thầy giảng pháp (172) như nó đang là (168) giao tiếp & ứng xử (167) vô thường, khổ & vô ngã (167) tâm sân (153) tình yêu & hôn nhân (152) ý nghĩa cuộc đời (148) thận trọng - chú tâm - quan sát (141) trong thấy chỉ có thấy (139) tự biết mình (138) nhân quả & nghiệp báo (137) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (137) chúc mừng khánh tuế (136) khổ đau (133) người âm & cõi âm (132) sát sinh & phóng sinh (125) giới luật (122) pháp thoại (116) chân đế & tục đế (111) trọn vẹn rõ biết (110) Bát Chánh Đạo (109) Tứ Niệm Xứ (103) thực hành chưa đúng (102) bắt đầu tu học (101) chết & tái sinh (100) nghi lễ (98) Thiện ác đúng sai (96) chia sẻ pháp & khai thị (95) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) quy y Tam Bảo (93) tông phái (85) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (80) thờ cúng (75) vô minh & ái dục (75) khổ đế (74) ngũ uẩn (73) pháp đối trị (73) giáo dục & dạy con (72) Niệm tâm (71) cô đơn & độc lập (69) tử vi, phong thủy, bói toán (69) sám hối & tạ ơn (68) Sinh tử & Niết-bàn (65) tự nhiên & vô tâm (63) ba-la-mật (63) niệm hơi thở, sự thở (63) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (63) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (63) tâm từ (62) thiền tuệ (59) tương giao - mối quan hệ (59) giấc mơ & chiêm bao (55) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (54) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (54) hiếu thảo (52) luân hồi (52) từ thiện (52) ngã mạn (51) Tội & phước (50) giới định tuệ (49) niệm sự chết (48) tâm (47) mất ngủ (46) ăn chay & ăn mặn (45) sinh tử & sinh diệt (44) vi diệu pháp & duy thức học (44) thấy tức là buông (43) tôn giáo khác (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) vô ngã vị tha (42) chánh định & sát-na định (41) giải thoát (40) Tứ Diệu Đế (39) tâm si (38) định mệnh (36) Như lý tác ý (36) nhân & duyên (35) nhận ghi chép pháp thoại (35) trí tuệ & từ bi (35) nhẫn nại, kham nhẫn, nhẫn nhục (34) bố thí (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) ngôn từ & vô ngôn (33) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (33) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (33) bát quan trai giới (32) Niệm thọ (32) tánh không (32) trì chú (32) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (30) tâm tham (30) Tự lực và tha lực. (30) đạo & đời (29) Niệm pháp (29) tang lễ (29) tánh tướng thể dụng (29) vô sư trí & hậu đắc trí (29) đức tin & niềm tin và mê tín (28) ma nhập (28) thề nguyện & cầu nguyện (28) bùa chú (27) gia đình (27) khoa học (27) Minh & Vô minh (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) cúng dường (26) làm công quả & hùn phước (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) luân xa (25) bất toàn & hoàn toàn (24) Trà Đạo (24) hữu thức hóa vô thức (23) phân vân & hoài nghi (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) phước đức (22) mệt mỏi - chán nản (21) Tịnh Độ Tông (21) trầm cảm (21) hai mặt, nhị nguyên (20) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) tâm lý học (20) 10 kiết sử & trói buộc (19) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (19) cảm ứng Đạo giao - Linh cảm - thần giao cách cảm (18) hạnh đầu đà (18) năng và sở (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) cận tử nghiệp (17) hôn trầm (17) Năng lượng vũ trụ (16) tâm bình thường là Đạo (16) tham, sân & si (16) thập nhị nhân duyên (16) Thất giác chi (15) tri kiến thanh tịnh (15) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (15) căn cơ tu học (14) không bước tới, không dừng lại (14) pháp hữu vi - pháp vô vi (14) tứ đại (14) Lão Tử & Trang Tử (13) sinh - hữu - tác - thành (13) thời gian tâm lý (13) Tứ như ý túc (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) Chư Thiên & các cõi giới (12) phá thai (12) Bát Nhã Tâm Kinh (11) lý và sự (11) nhàm chán (11) xá lợi (11) cảm xúc và cảm giác (10) chấp Ngã -chấp Pháp - chấp Thường - chấp Đoạn (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tầm & tứ (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) Danh & Sắc (9) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tự sát (9) Hối hận & ăn năn (8) Khổng Tử (8) thân kiến (8) xuất hồn (8) y pháp bất y nhân (8) sanh hữu tác thành (7) sở tri & sở đắc (7) tánh đế & thánh đế (7) thu thúc lục căn (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) Năm triền cái (6) rỗng rang - lặng lẽ - trong sáng (6) danh khái niệm & tướng khái niệm (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (5) duy tác (5) luật hấp dẫn (5) tự do, nương tựa & lệ thuộc (5) tứ nhiếp pháp (5) vô niệm (5) biết ơn (1)