loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1130) nguyên lý tu tập (1105) cuộc sống (745) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (527) tri ân (518) thơ (474) Hỏi & Đáp về Phật giáo (433) Thiền (349) bản ngã & đại ngã (283) tánh biết & tướng biết (265) bệnh tật (250) Thiền Minh Sát - Vipassanā (215) thiền định (212) xuất gia & tại gia (212) sự thật, chân lý, pháp, tánh (206) buông (193) bất an & sợ hãi (173) Lịch Thầy giảng pháp (172) kinh & sách (161) chúc mừng năm mới (159) tùy duyên thuận pháp (149) hồi hướng, phước lực & tâm lực (137) vô thường, khổ & vô ngã (134) nghiệp (133) Thực tại đang là (131) Giác Ngộ (128) tụng kinh & niệm Phật (128) giao tiếp & ứng xử (121) ý nghĩa cuộc đời (117) Tình yêu (116) tâm sân (114) khổ đau (113) người âm & cõi âm (106) nhân quả (100) sát sinh & phóng sinh (97) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) nghi lễ (92) pháp thoại (91) Tứ Niệm Xứ (91) giới luật (90) thực hành chưa đúng (87) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (86) thận trọng - chú tâm - quan sát (83) chân đế & tục đế (81) Bát Chánh Đạo (79) quy y Tam Bảo (79) tông phái (77) trong thấy chỉ có thấy (76) tái sinh (74) chia sẻ pháp & khai thị (72) Niệm tâm (67) bắt đầu tu học (65) chúc mừng khánh tuế (63) giáo dục & dạy con (60) ngũ uẩn (59) cô đơn & độc lập (58) Thiện ác đúng sai (58) sám hối & tạ ơn (57) ba-la-mật (56) pháp đối trị (56) vô minh & ái dục (55) Niết-bàn (54) niệm hơi thở, sự thở (53) thờ cúng (53) tử vi, phong thủy, bói toán (53) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (53) khổ đế (51) thiền tuệ (51) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (50) tâm từ (48) ngã mạn (45) tự nhiên & vô tâm (44) giới định tuệ (44) giấc mơ (43) ăn chay & ăn mặn (42) niệm sự chết (42) Tội & phước (42) luân hồi (40) quán chiếu (40) từ thiện (40) hiếu thảo (39) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (39) Dâng y Kathina (38) tôn giáo khác (38) vi diệu pháp & duy thức học (38) tâm (36) mất ngủ (35) định mệnh (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) tương giao - mối quan hệ (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) sinh tử & sinh diệt (33) bố thí (31) giải thoát (31) trí tuệ & từ bi (31) Như lý tác ý (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (30) tự biết mình (30) tâm si (28) Tự lực và tha lực. (28) vô ngã vị tha (28) ngôn từ (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh không (27) thái độ - trạng thái (26) thấy tức là buông (26) trì chú (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) nhân & duyên (25) Niệm pháp (25) tang lễ (25) tánh tướng thể dụng (25) Tứ Diệu Đế (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (24) ma nhập (24) Trà Đạo (24) đạo & đời (23) luân xa (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) nhẫn nại (22) đức tin & niềm tin và mê tín (21) tâm tham (21) cúng dường (20) làm công quả & hùn phước (20) vô minh (20) hai mặt, nhị nguyên (19) khoa học (19) pháp học & pháp hành (19) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) bùa chú (18) Sống trong thực tại (18) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) Niệm thân (17) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (17) hôn trầm (16) năng và sở (16) 37 phẩm trợ Đạo (15) chúc mừng ngày nhà giáo (15) chánh định (14) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (14) mệt mỏi - chán nản (14) trầm cảm (14) tứ đại (14) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) cận tử nghiệp (11) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tâm lý học (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) không bước tới, không dừng lại (10) tham thoại đầu (10) tham, sân & si (10) thần thông (10) thập nhị nhân duyên (10) Tứ như ý túc (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) phước đức (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) lý và sự (8) sát-na định (8) tâm bình thường là Đạo (8) tạo tác (8) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) thời gian tâm lý (7) tri kiến thanh tịnh (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) thu thúc lục căn (6) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Năm triền cái (4) nhân điện (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)