loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1104) nguyên lý tu tập (1097) cuộc sống (738) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (519) tri ân (511) thơ (474) Hỏi & Đáp về Phật giáo (427) Thiền (345) bản ngã & đại ngã (275) tánh biết & tướng biết (263) bệnh tật (249) Thiền Minh Sát - Vipassanā (215) thiền định (212) xuất gia & tại gia (209) sự thật, chân lý, pháp, tánh (199) buông (192) Lịch Thầy giảng pháp (171) bất an & sợ hãi (170) chúc mừng năm mới (159) kinh & sách (158) tùy duyên thuận pháp (148) hồi hướng, phước lực & tâm lực (130) vô thường, khổ & vô ngã (130) nghiệp (128) Thực tại đang là (127) tụng kinh & niệm Phật (126) Giác Ngộ (125) giao tiếp & ứng xử (116) Tình yêu (116) ý nghĩa cuộc đời (115) khổ đau (111) tâm sân (111) người âm & cõi âm (104) nhân quả (96) sát sinh & phóng sinh (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) Tứ Niệm Xứ (91) nghi lễ (90) giới luật (88) pháp thoại (88) thực hành chưa đúng (87) thận trọng - chú tâm - quan sát (82) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (81) quy y Tam Bảo (78) chân đế & tục đế (77) tông phái (77) Bát Chánh Đạo (76) tái sinh (73) trong thấy chỉ có thấy (73) chia sẻ pháp (70) Niệm tâm (67) bắt đầu tu học (64) chúc mừng khánh tuế (63) cô đơn & độc lập (58) giáo dục & dạy con (57) ngũ uẩn (56) pháp đối trị (56) sám hối & tạ ơn (56) ba-la-mật (55) vô minh & ái dục (55) Niết-bàn (54) Thiện ác đúng sai (54) niệm hơi thở, sự thở (53) thờ cúng (53) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (52) thiền tuệ (51) tử vi, phong thủy, bói toán (51) khổ đế (49) tâm từ (48) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (46) ngã mạn (44) giấc mơ (43) giới định tuệ (43) tự nhiên & vô tâm (42) ăn chay & ăn mặn (42) niệm sự chết (42) Tội & phước (41) luân hồi (40) từ thiện (40) Dâng y Kathina (38) hiếu thảo (38) tôn giáo khác (38) vi diệu pháp & duy thức học (38) quán chiếu (37) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (37) tâm (36) định mệnh (34) mất ngủ (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) tương giao - mối quan hệ (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) sinh tử & sinh diệt (33) giải thoát (31) bố thí (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (30) trí tuệ & từ bi (30) tự biết mình (30) Như lý tác ý (29) Tự lực và tha lực. (28) vô ngã vị tha (28) ngôn từ (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh không (27) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) Niệm pháp (25) tâm si (25) tang lễ (25) thái độ - trạng thái (25) thấy tức là buông (25) trì chú (25) Tứ Diệu Đế (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (24) tánh tướng thể dụng (24) Trà Đạo (24) đạo & đời (23) luân xa (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) nhân & duyên (22) nhẫn nại (22) đức tin & niềm tin và mê tín (21) tâm tham (21) làm công quả & hùn phước (20) vô minh (20) cúng dường (19) hai mặt, nhị nguyên (19) khoa học (19) pháp học & pháp hành (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) bùa chú (18) ma nhập (18) Sống trong thực tại (18) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) Niệm thân (17) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (16) năng và sở (16) chúc mừng ngày nhà giáo (15) chánh định (14) mệt mỏi - chán nản (14) trầm cảm (14) tứ đại (14) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (13) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) cận tử nghiệp (11) hôn trầm (11) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tâm lý học (11) xá lợi (11) tham thoại đầu (10) tham, sân & si (10) thần thông (10) Tứ như ý túc (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (9) không bước tới, không dừng lại (9) Pháp danh (9) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (9) Dịch Lý (8) không sợ hãi - vô úy (8) Khổng Tử (8) sát-na định (8) tâm bình thường là Đạo (8) tầm và tứ (8) tạo tác (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) lý và sự (7) phước đức (7) sanh hữu tác thành (7) thập nhị nhân duyên (7) thời gian tâm lý (7) tín ngưỡng (7) tri kiến thanh tịnh (7) tứ chánh cần (7) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) Pháp luân công (5) trầm không trệ tịch (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Kiết Giới Sima (4) năng lượng (4) nhân điện (4) Trí nhớ (4) tứ nhiếp pháp (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) cứu độ (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) Văn - Tư - Tu (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2) Năm triền cái (1)