loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1281) nguyên lý tu tập (1126) cuộc sống (806) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (559) tri ân (548) thơ (476) Hỏi & Đáp về Phật giáo (463) Thiền (359) bản ngã & đại ngã (308) tánh biết & tướng biết (278) bệnh tật (258) sự thật, chân lý, pháp, tánh (241) Thiền Minh Sát - Vipassanā (226) xuất gia & tại gia (226) thiền định (219) buông (199) bất an & sợ hãi (185) kinh & sách (172) Lịch Thầy giảng pháp (172) chúc mừng năm mới (168) tùy duyên thuận pháp (158) hồi hướng, phước lực & tâm lực (154) vô thường, khổ & vô ngã (148) nghiệp (147) thực chứng & giác ngộ (145) tụng kinh & niệm Phật (145) Thực tại như nó đang là (141) giao tiếp & ứng xử (139) Tình yêu (130) tâm sân (127) ý nghĩa cuộc đời (126) khổ đau (123) người âm & cõi âm (112) nhân quả (112) sát sinh & phóng sinh (109) trong thấy chỉ có thấy (101) chúc mừng khánh tuế (97) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (97) chân đế & tục đế (96) pháp thoại (96) Tứ Niệm Xứ (96) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) giới luật (93) nghi lễ (93) thận trọng - chú tâm - quan sát (93) thực hành chưa đúng (91) Bát Chánh Đạo (86) quy y Tam Bảo (85) tông phái (83) bắt đầu tu học (81) tái sinh (79) chia sẻ pháp & khai thị (78) Thiện ác đúng sai (76) Niệm tâm (69) ngũ uẩn (65) thờ cúng (64) giáo dục & dạy con (62) khổ đế (62) pháp đối trị (62) cô đơn & độc lập (61) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (61) vô minh & ái dục (60) niệm hơi thở, sự thở (58) ba-la-mật (57) sám hối & tạ ơn (57) tự biết mình (57) Niết-bàn (56) tử vi, phong thủy, bói toán (56) sống trọn vẹn (55) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (54) tâm từ (52) thiền tuệ (52) giấc mơ (50) tự nhiên & vô tâm (49) luân hồi (46) quán chiếu (46) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (46) giới định tuệ (45) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) ăn chay & ăn mặn (44) từ thiện (44) hiếu thảo (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) vi diệu pháp & duy thức học (42) tương giao - mối quan hệ (41) Dâng y Kathina (40) tôn giáo khác (39) mất ngủ (38) tâm (37) định mệnh (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) sinh tử & sinh diệt (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) Như lý tác ý (33) bố thí (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) thấy tức là buông (32) trí tuệ & từ bi (32) Tứ Diệu Đế (32) giải thoát (31) Niệm thọ (31) vô ngã vị tha (31) tánh không (30) trì chú (30) tâm si (29) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (28) Tự lực và tha lực. (28) ngôn từ (27) nhân & duyên (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tang lễ (27) tánh tướng thể dụng (27) thái độ - trạng thái (27) vô sư trí & hậu đắc trí (27) gia đình (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) luân xa (25) ma nhập (25) nhẫn nại (25) Niệm pháp (25) bất toàn & hoàn toàn (24) tâm tham (24) Trà Đạo (24) bát quan trai giới (23) đạo & đời (23) làm công quả & hùn phước (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) cúng dường (22) đức tin & niềm tin và mê tín (22) khoa học (22) vô minh (21) bùa chú (20) cầu & nguyện (20) hai mặt, nhị nguyên (19) hữu thức hóa vô thức (19) Niệm thân (19) pháp học & pháp hành (19) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (19) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) hạnh đầu đà (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) trầm cảm (17) 37 phẩm trợ Đạo (16) hôn trầm (16) năng và sở (16) chánh định (15) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (15) mệt mỏi - chán nản (14) Thất giác chi (14) tứ đại (14) cận tử nghiệp (13) phân vân & hoài nghi (13) thập nhị nhân duyên (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) phá thai (12) phước đức (12) sinh - hữu - tác - thành (12) tâm lý học (12) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tham, sân & si (11) Tứ như ý túc (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) lý và sự (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) sát-na định (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) chấp Ngã - chấp Pháp (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) tâm bình thường là Đạo (8) tri kiến thanh tịnh (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) thời gian tâm lý (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) tánh đế & thánh đế (6) thân kiến, hoài nghi (6) thu thúc lục căn (6) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) sở tri & sở đắc (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)