loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1055) nguyên lý tu tập (1053) cuộc sống (714) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (501) tri ân (494) thơ (470) Hỏi & Đáp về Phật giáo (405) Thiền (329) bản ngã & đại ngã (261) tánh biết & tướng biết (259) bệnh tật (242) Thiền Minh Sát - Vipassanā (208) xuất gia & tại gia (204) thiền định (197) sự thật, chân lý, pháp, tánh (194) buông (187) Lịch Thầy giảng pháp (171) bất an & sợ hãi (162) chúc mừng năm mới (156) kinh & sách (152) tùy duyên thuận pháp (138) hồi hướng, phước lực & tâm lực (126) Thực tại đang là (124) vô thường, khổ & vô ngã (121) tụng kinh & niệm Phật (119) Giác Ngộ (118) nghiệp (117) giao tiếp & ứng xử (110) ý nghĩa cuộc đời (109) tâm sân (108) Tình yêu (107) khổ đau (104) người âm & cõi âm (100) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) sát sinh (91) nghi lễ (90) pháp thoại (88) Tứ Niệm Xứ (86) nhân quả (84) giới luật (78) Thực hành sai phương pháp (77) quy y Tam Bảo (73) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (72) tông phái (72) thận trọng - chú tâm - quan sát (71) Bát Chánh Đạo (70) chân đế & tục đế (70) tái sinh (69) chia sẻ pháp (68) Niệm tâm (66) trong thấy chỉ có thấy (61) cô đơn & độc lập (57) bắt đầu tu học (55) pháp đối trị (55) ba-la-mật (54) giáo dục & dạy con (54) sám hối & tạ ơn (54) Niết-bàn (53) ngũ uẩn (52) niệm hơi thở, sự thở (52) Thiện ác đúng sai (50) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (50) tham dục & tham ái (49) thiền tuệ (49) tử vi, phong thủy, bói toán (48) khổ đế (47) thờ cúng (47) tâm từ (45) giới định tuệ (43) ngã mạn (43) giấc mơ (41) niệm sự chết (41) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (40) Tội & phước (39) từ thiện (39) tự nhiên & vô tâm (38) chúc mừng khánh tuế (38) Dâng y Kathina (38) luân hồi (38) ăn chay & ăn mặn (37) báo hiếu (37) vi diệu pháp & duy thức học (37) tâm (36) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (36) định mệnh (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) mất ngủ (33) sinh tử & sinh diệt (33) tôn giáo khác (33) tương giao - mối quan hệ (33) quán chiếu (31) bố thí (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (29) giải thoát (28) Như lý tác ý (28) Tự lực và tha lực. (28) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) trí tuệ (27) vô ngã vị tha (27) tánh không (26) tự biết mình (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) ngôn từ (25) trì chú (25) Tứ Diệu Đế (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) Niệm pháp (24) thấy tức là buông (24) Trà Đạo (24) phóng sinh (23) tang lễ (23) tánh tướng thể dụng (23) tẩu hỏa nhập ma (23) thái độ - trạng thái (23) bát quan trai giới (22) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (22) luân xa (22) nhân & duyên (22) nhẫn nại (22) đạo & đời (20) làm công quả & hùn phước (20) tâm tham (20) khoa học (19) Tịnh Độ Tông (19) pháp học & pháp hành (18) vô minh (18) bùa chú (17) cầu & nguyện (17) cúng dường (17) đức tin & niềm tin và mê tín (17) hạnh đầu đà (17) Niệm thân (17) hai mặt, nhị nguyên (16) hữu thức hóa vô thức (16) năng và sở (16) Sống trong thực tại (16) tâm si (16) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (15) ma nhập (15) 10 phiền não (14) tứ đại (14) chúc mừng ngày nhà giáo (13) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (13) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) mệt mỏi - chán nản (12) phá thai (12) trầm cảm (12) cận tử nghiệp (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) xá lợi (11) hôn trầm (10) Lão Tử & Trang Tử (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) Tứ như ý túc (10) Pháp danh (9) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (9) Dịch Lý (8) hóa thân, báo thân & pháp thân (8) không bước tới, không dừng lại (8) không sợ hãi - vô úy (8) Khổng Tử (8) sát-na định (8) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (8) tầm và tứ (8) tạo tác (8) tham, sân & si (8) thần thông (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Danh & Sắc (7) phước đức (7) sanh hữu tác thành (7) thập nhị nhân duyên (7) thời gian tâm lý (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (7) xuất hồn (7) 10 kiết sử (6) Đại Thừa (6) lý và sự (6) tâm bình thường là Đạo (6) thân kiến, hoài nghi (6) chánh định (5) Hối hận & ăn năn (5) trầm không trệ tịch (5) tri kiến thanh tịnh (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Kiết Giới Sima (4) năng lượng (4) Pháp luân công (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) nhân điện (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2) chân-thiện-mỹ (1) chú tâm (1) Chư Thiên (1) cứu độ (1) sinh-hữu-tác-thành (1) tứ nhiếp pháp (1) Văn - Tư - Tu (1)