loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1393) nguyên lý tu tập (1146) cuộc sống (833) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (574) tri ân (562) Hỏi & Đáp về Phật giáo (477) thơ (477) Thiền (375) bản ngã & đại ngã (321) tánh biết & tướng biết (287) sự thật, chân lý, pháp, tánh (266) bệnh tật (262) xuất gia & tại gia (231) thiền định (227) Thiền Minh Sát - Vipassanā (226) buông (203) bất an & sợ hãi (200) kinh & sách (179) Lịch Thầy giảng pháp (172) chúc mừng năm mới (168) tùy duyên thuận pháp (165) hồi hướng, phước lực & tâm lực (163) nghiệp (160) tụng kinh & niệm Phật (158) vô thường, khổ & vô ngã (153) thực chứng & giác ngộ (152) giao tiếp & ứng xử (148) như nó đang là (144) tình yêu & hôn nhân (139) tâm sân (136) ý nghĩa cuộc đời (134) khổ đau (125) người âm & cõi âm (117) nhân quả (116) sát sinh & phóng sinh (115) thận trọng - chú tâm - quan sát (107) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (106) trong thấy chỉ có thấy (106) giới luật (101) Tứ Niệm Xứ (101) pháp thoại (100) chân đế & tục đế (97) chúc mừng khánh tuế (97) thực hành chưa đúng (96) nghi lễ (95) Bát Chánh Đạo (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) tái sinh (89) quy y Tam Bảo (87) bắt đầu tu học (86) tông phái (83) chia sẻ pháp & khai thị (81) Thiện ác đúng sai (81) tự biết mình (80) Niệm tâm (70) thờ cúng (68) ngũ uẩn (67) pháp đối trị (67) giáo dục & dạy con (66) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (65) cô đơn & độc lập (64) khổ đế (63) sống trọn vẹn (63) vô minh & ái dục (63) sám hối & tạ ơn (62) tử vi, phong thủy, bói toán (61) niệm hơi thở, sự thở (60) Niết-bàn (58) tự nhiên & vô tâm (57) ba-la-mật (57) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (57) tâm từ (56) giấc mơ (52) thiền tuệ (52) luân hồi (51) quán chiếu & quán tưởng (50) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (49) tương giao - mối quan hệ (47) giới định tuệ (46) ăn chay & ăn mặn (45) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) từ thiện (45) hiếu thảo (44) mất ngủ (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) vi diệu pháp & duy thức học (42) Dâng y Kathina (41) tôn giáo khác (40) tâm (39) Tứ Diệu Đế (38) sinh tử & sinh diệt (36) vô ngã vị tha (36) định mệnh (35) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) giải thoát (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) Như lý tác ý (33) thấy tức là buông (33) bố thí (32) Niệm thọ (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) trí tuệ & từ bi (32) nhân & duyên (31) tâm si (31) trì chú (31) tánh không (30) tánh tướng thể dụng (29) ngôn từ (28) nhẫn nại (28) tang lễ (28) Tự lực và tha lực. (28) vô sư trí & hậu đắc trí (28) đạo & đời (27) gia đình (27) Niệm pháp (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) bát quan trai giới (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) luân xa (25) ma nhập (25) tâm tham (25) bất toàn & hoàn toàn (24) cúng dường (24) đức tin & niềm tin và mê tín (24) làm công quả & hùn phước (24) Trà Đạo (24) phóng sinh (23) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (23) tẩu hỏa nhập ma (23) cầu & nguyện (22) hữu thức hóa vô thức (22) khoa học (22) vô minh (22) bùa chú (20) Niệm thân (20) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (20) hai mặt, nhị nguyên (19) pháp học & pháp hành (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (18) trầm cảm (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hạnh đầu đà (17) năng và sở (17) hôn trầm (16) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (16) chánh định (15) tâm lý học (15) tham, sân & si (15) Thất giác chi (15) cận tử nghiệp (14) mệt mỏi - chán nản (14) phân vân & hoài nghi (14) phước đức (14) tứ đại (14) sinh - hữu - tác - thành (13) thập nhị nhân duyên (13) tứ oai nghi (13) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) phá thai (12) Lão Tử & Trang Tử (11) lý và sự (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) sát-na định (11) Tứ như ý túc (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tâm bình thường là Đạo (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) cảm xúc và cảm giác (8) chấp Ngã - chấp Pháp (8) Chư Thiên (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) tri kiến thanh tịnh (8) y pháp bất y nhân (8) Danh & Sắc (7) Hối hận & ăn năn (7) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) thời gian tâm lý (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) duy tác (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) sở tri & sở đắc (5) tứ nhiếp pháp (5) danh khái niệm & tướng khái niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) vô niệm (4) cứu độ (3) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)