loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1492) nguyên lý tu tập (1151) cuộc sống (849) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (590) tri ân (571) Hỏi & Đáp về Phật giáo (482) thơ (480) Thiền (386) bản ngã & đại ngã (332) tánh biết & tướng biết (293) sự thật, chân lý, pháp, tánh (282) bệnh tật (267) xuất gia & tại gia (235) thiền định (230) Thiền Minh Sát - Vipassanā (229) buông (212) bất an & sợ hãi (208) kinh & sách (187) tùy duyên thuận pháp (175) Lịch Thầy giảng pháp (172) hồi hướng, phước lực & tâm lực (169) chúc mừng năm mới (168) nghiệp (163) tụng kinh & niệm Phật (162) thực chứng & giác ngộ (159) vô thường, khổ & vô ngã (155) giao tiếp & ứng xử (154) như nó đang là (153) tình yêu & hôn nhân (141) ý nghĩa cuộc đời (141) tâm sân (138) khổ đau (125) người âm & cõi âm (124) nhân quả (123) sát sinh & phóng sinh (117) trong thấy chỉ có thấy (111) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (108) thận trọng - chú tâm - quan sát (108) pháp thoại (107) giới luật (106) chân đế & tục đế (103) Tứ Niệm Xứ (102) thực hành chưa đúng (99) Bát Chánh Đạo (98) chúc mừng khánh tuế (97) nghi lễ (96) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) chết & tái sinh (91) bắt đầu tu học (89) quy y Tam Bảo (88) tự biết mình (88) Thiện ác đúng sai (86) chia sẻ pháp & khai thị (85) tông phái (83) sống trọn vẹn (74) ngũ uẩn (71) Niệm tâm (70) thờ cúng (69) pháp đối trị (68) giáo dục & dạy con (67) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (67) cô đơn & độc lập (66) vô minh & ái dục (65) khổ đế (64) sám hối & tạ ơn (63) niệm hơi thở, sự thở (62) tử vi, phong thủy, bói toán (61) Niết-bàn (60) tự nhiên & vô tâm (58) tâm từ (58) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (58) ba-la-mật (57) quán chiếu & quán tưởng (55) giấc mơ (52) thiền tuệ (52) luân hồi (51) tương giao - mối quan hệ (50) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (50) hiếu thảo (49) giới định tuệ (48) ngã mạn (46) ăn chay & ăn mặn (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) từ thiện (45) mất ngủ (43) vi diệu pháp & duy thức học (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) tâm (42) tôn giáo khác (40) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (39) Tứ Diệu Đế (38) vô ngã vị tha (38) thấy tức là buông (37) sinh tử & sinh diệt (36) định mệnh (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) Như lý tác ý (34) giải thoát (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) bố thí (32) nhân & duyên (32) Niệm thọ (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) tâm si (32) trí tuệ & từ bi (32) trì chú (31) tánh không (30) tánh tướng thể dụng (29) bát quan trai giới (28) ngôn từ (28) nhẫn nại (28) Niệm pháp (28) tang lễ (28) Tự lực và tha lực. (28) vô sư trí & hậu đắc trí (28) đạo & đời (27) gia đình (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) ma nhập (26) tâm tham (26) cúng dường (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) đức tin & niềm tin và mê tín (25) làm công quả & hùn phước (25) luân xa (25) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (25) bất toàn & hoàn toàn (24) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (24) Trà Đạo (24) hữu thức hóa vô thức (23) khoa học (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bùa chú (22) cầu & nguyện (22) vô minh (22) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) hai mặt, nhị nguyên (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (18) năng và sở (18) phước đức (18) trầm cảm (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hạnh đầu đà (17) hôn trầm (17) mệt mỏi - chán nản (17) cận tử nghiệp (16) chánh định (16) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (16) phân vân & hoài nghi (16) tâm lý học (15) tham, sân & si (15) thập nhị nhân duyên (15) Thất giác chi (15) tứ đại (14) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (14) sinh - hữu - tác - thành (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) Lão Tử & Trang Tử (12) phá thai (12) pháp hữu vi - pháp vô vi (12) tâm bình thường là Đạo (12) Tứ như ý túc (12) lý và sự (11) sát-na định (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) Bát Nhã Tâm Kinh (9) chấp Ngã - chấp Pháp (9) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tầm và tứ (9) thời gian tâm lý (9) tri kiến thanh tịnh (9) tự sát (9) cảm xúc và cảm giác (8) Chư Thiên (8) con đường Trung Đạo (8) Hối hận & ăn năn (8) Khổng Tử (8) xuất hồn (8) y pháp bất y nhân (8) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) sở tri & sở đắc (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) duy tác (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) danh khái niệm & tướng khái niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) vô niệm (4) cứu độ (3) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2)