loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
402 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
403 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
404 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
405 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
406 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
407 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
408 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
409 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
410 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
411 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
412 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
413 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
414 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
415 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
416 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
417 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
418 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
419 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
420 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
421 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
422 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
423 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
424 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
425 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
426 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
427 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
428 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
429 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
430 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
431 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
432 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
433 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
434 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
435 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
436 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
437 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
438 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
439 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
440 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
441 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
442 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
443 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
444 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
445 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
446 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
447 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
448 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
449 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
450 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
451 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
452 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
453 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
454 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
455 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
456 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
457 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
458 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
459 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
460 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
461 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
462 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
463 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
464 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
465 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
466 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
467 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
468 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
469 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
470 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
471 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
472 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
473 An Như Tăng xá 4.000.000  
474 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
475 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
476 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
477 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
478 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
479 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
480 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
481 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
482 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
483 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
484 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
485 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
486 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
487 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
488 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
489 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
490 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000  
491 Huynh Thi Le Thuy - Le Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
492 Vô Danh (25/03/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
493 Nguyễn Văn Phúc Xây dựng chung 100.000  
494 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/03/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
495 Chân Minh Pháp Tăng xá 1.000.000  
496 Vô danh (18/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
497 Vô Danh (15/3/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
498 Nguyen Thi Hien (Tam Tinh Duc) Xây dựng chung 5.000.000  
499 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
500 Vô Danh (12/3/2020) Xây dựng chung 7.000.000