loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
402 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
403 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
404 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
405 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
406 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
407 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
408 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
409 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
410 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
411 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
412 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
413 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
414 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
415 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
416 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
417 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
418 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
419 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
420 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
421 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
422 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
423 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
424 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
425 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
426 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
427 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
428 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
429 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
430 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
431 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
432 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
433 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
434 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
435 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
436 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
437 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
438 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
439 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
440 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
441 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
442 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
443 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
444 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
445 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
446 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
447 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
448 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
449 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
450 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
451 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
452 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
453 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
454 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
455 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
456 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
457 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
458 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
459 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
460 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
461 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
462 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
463 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
464 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
465 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
466 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
467 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
468 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
469 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
470 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
471 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
472 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
473 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
474 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
475 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
476 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
477 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
478 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
479 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
480 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
481 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
482 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
483 An Như Tăng xá 4.000.000  
484 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
485 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
486 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
487 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
488 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
489 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
490 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
491 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
492 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
493 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
494 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
495 Vô Danh (02/04/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
496 Nguyen Hoang Thanh Quang Thiền xá 300.000  
497 Tam Nhu Hong Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
498 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 2.000.000  
499 Vô Danh (28/03/2020) Xây dựng chung 500.000  
500 Nguyen Ngoc Thong Xây dựng chung 4.000.000