loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
102 Gđ. Hoang Tuyet Mai Xây dựng chung 5.000.000  
103 Nguyen Quoc Bao Xây dựng chung 3.000.000  
104 Nguyen Duc Tho Xây dựng chung 2.000.000  
105 Dieu Chau Xây dựng chung 1.000.000  
106 Vo Danh (18/02/21) Xây dựng chung 500.000  
107 Nguyen Thi Hong (18/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
108 Nguyen Thi My Phuong Xây dựng chung 2.000.000  
109 Nguyen Thi Hong (17/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
110 Dam Thi Thanh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
111 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
112 Vo Danh (17/02/21) Xây dựng chung 500.000  
113 Nguyen Thi Hong Xây dựng chung 100.000.000  
114 Le Minh Hieu Xây dựng chung 100.000  
115 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
116 Tam Hanh Ngoc Xây dựng chung 500.000  
117 Nguyen Thi Thuy Chung Xây dựng chung 2.000.000  
118 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 500.000  
119 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (10/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
120 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
121 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
122 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
123 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
124 Ho Bao Duc Minh Xây dựng chung 34.500.000  
125 Dung (Canada, Tam Hanh) Xây dựng chung 9.000.000  
126 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 100.000  
127 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 22.940.000  
128 Vo Danh (04/02/21) Tăng xá 500.000  
129 Vo Danh (04/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
130 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 6.100.000  
131 Tam An Nguyen Xây dựng chung 150.000.000  
132 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
133 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 355.000  
134 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
135 GĐ. Mai (HN) Xây dựng chung 10.000.000  
136 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
137 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
138 Hoai Viet Le Thuy Xây dựng chung 10.000.000  
139 Mai Kim Cuc (Dieu Hue) Xây dựng chung 500.000  
140 Vo Danh (27/01/21) Xây dựng chung 500.000  
141 Đỗ Thị Thu Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
142 Vo Danh (24/01/21) Xây dựng chung 200.000  
143 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
144 Pham Van Sau (18/01/21) Xây dựng chung 50.000.000  
145 Gđ. Tam Hong Nhu (13/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
146 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 2.000.000  
147 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (12/01/21) Xây dựng chung 2.000.000  
148 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
149 Nguyen Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
150 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
151 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 200Usd  
152 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 720.000  
153 Gđ. Nguyễn Thị Oanh Xây dựng chung 500.000  
154 Đặng Phước Thọ Xây dựng chung 100.000  
155 Gđ. Như Pháp Xây dựng chung 500.000  
156 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 500.000  
157 Hạnh Hùng Xây dựng chung 200.000  
158 Gđ. Nguyễn Minh Trí Xây dựng chung 500.000  
159 Gđ. Khánh An Công tam quan 400.000  
160 Cô Tuyết Xây dựng chung 500.000  
161 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
162 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 3.000.000  
163 Vo danh (06/01/21) Xây dựng chung 500.000  
164 Vo Danh (06/01/21) Xây dựng chung 10.000.000  
165 Dong Thi Bich Nga - Mettas (01/01/21) Xây dựng chung 500.000  
166 Dong Thi Bich Nga - Mettas (04/01/21) Xây dựng chung 550.000  
167 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
168 Vo Danh (02/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
169 Vo Danh (01/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
170 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
171 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
172 Hoang Phu Cuong Xây dựng chung 100.000  
173 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 500.000  
174 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
175 Nhom Phat Tu Ha Noi Xây dựng chung 2.000.000  
176 Dong Thi Bich Nga - Mettas (21/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
177 Vũ Thị An Xây dựng chung 200.000  
178 Tuệ Minh Như Xây dựng chung 500.000  
179 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
180 Phạm Thị Thi Xây dựng chung 500.000  
181 Phạm Xuân Lan Xây dựng chung 1.000.000  
182 Trương Ngọc Minh Xây dựng chung 500.000  
183 Gđ. Duyên Xây dựng chung 300.000  
184 Huỳnh Khả Di Xây dựng chung 100.000  
185 Hồ Thị Như Thảo Xây dựng chung 500.000  
186 Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 200.000  
187 Tu nữ Tịnh Không Xây dựng chung 200.000  
188 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
189 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
190 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000  
191 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
192 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
193 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000  
194 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
195 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
196 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
197 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
198 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
199 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
200 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000