loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
102 Vo Danh (17/02/21) Xây dựng chung 500.000  
103 Nguyen Thi Hong Xây dựng chung 100.000.000  
104 Le Minh Hieu Xây dựng chung 100.000  
105 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
106 Tam Hanh Ngoc Xây dựng chung 500.000  
107 Nguyen Thi Thuy Chung Xây dựng chung 2.000.000  
108 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 500.000  
109 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (10/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
110 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
111 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
112 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
113 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
114 Ho Bao Duc Minh Xây dựng chung 34.500.000  
115 Dung (Canada, Tam Hanh) Xây dựng chung 9.000.000  
116 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 100.000  
117 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 22.940.000  
118 Vo Danh (04/02/21) Tăng xá 500.000  
119 Vo Danh (04/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
120 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 6.100.000  
121 Tam An Nguyen Xây dựng chung 150.000.000  
122 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
123 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 355.000  
124 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
125 GĐ. Mai (HN) Xây dựng chung 10.000.000  
126 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
127 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
128 Hoai Viet Le Thuy Xây dựng chung 10.000.000  
129 Mai Kim Cuc (Dieu Hue) Xây dựng chung 500.000  
130 Vo Danh (27/01/21) Xây dựng chung 500.000  
131 Đỗ Thị Thu Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
132 Vo Danh (24/01/21) Xây dựng chung 200.000  
133 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
134 Pham Van Sau (18/01/21) Xây dựng chung 50.000.000  
135 Gđ. Tam Hong Nhu (13/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
136 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 2.000.000  
137 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (12/01/21) Xây dựng chung 2.000.000  
138 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
139 Nguyen Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
140 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
141 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 200Usd  
142 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 720.000  
143 Gđ. Nguyễn Thị Oanh Xây dựng chung 500.000  
144 Đặng Phước Thọ Xây dựng chung 100.000  
145 Gđ. Như Pháp Xây dựng chung 500.000  
146 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 500.000  
147 Hạnh Hùng Xây dựng chung 200.000  
148 Gđ. Nguyễn Minh Trí Xây dựng chung 500.000  
149 Gđ. Khánh An Công tam quan 400.000  
150 Cô Tuyết Xây dựng chung 500.000  
151 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
152 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 3.000.000  
153 Vo danh (06/01/21) Xây dựng chung 500.000  
154 Vo Danh (06/01/21) Xây dựng chung 10.000.000  
155 Dong Thi Bich Nga - Mettas (01/01/21) Xây dựng chung 500.000  
156 Dong Thi Bich Nga - Mettas (04/01/21) Xây dựng chung 550.000  
157 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
158 Vo Danh (02/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
159 Vo Danh (01/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
160 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
161 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
162 Hoang Phu Cuong Xây dựng chung 100.000  
163 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 500.000  
164 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
165 Nhom Phat Tu Ha Noi Xây dựng chung 2.000.000  
166 Dong Thi Bich Nga - Mettas (21/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
167 Vũ Thị An Xây dựng chung 200.000  
168 Tuệ Minh Như Xây dựng chung 500.000  
169 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
170 Phạm Thị Thi Xây dựng chung 500.000  
171 Phạm Xuân Lan Xây dựng chung 1.000.000  
172 Trương Ngọc Minh Xây dựng chung 500.000  
173 Gđ. Duyên Xây dựng chung 300.000  
174 Huỳnh Khả Di Xây dựng chung 100.000  
175 Hồ Thị Như Thảo Xây dựng chung 500.000  
176 Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 200.000  
177 Tu nữ Tịnh Không Xây dựng chung 200.000  
178 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
179 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
180 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000  
181 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
182 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
183 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000  
184 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
185 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
186 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
187 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
188 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
189 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
190 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
191 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
192 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
193 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
194 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
195 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
196 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
197 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
198 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
199 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
200 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000