loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
602 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
603 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
604 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
605 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
606 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
607 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
608 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
609 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
610 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
611 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
612 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
613 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
614 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
615 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
616 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
617 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
618 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
619 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
620 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
621 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
622 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
623 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
624 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
625 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
626 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
627 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
628 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
629 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
630 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
631 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000  
632 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
633 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
634 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
635 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
636 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
637 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
638 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
639 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
640 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
641 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
642 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
643 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
644 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
645 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
646 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
647 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
648 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
649 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000  
650 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
651 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
652 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
653 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
654 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
655 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
656 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
657 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
658 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
659 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
660 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
661 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
662 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
663 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
664 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
665 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
666 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
667 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
668 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
669 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
670 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
671 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
672 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
673 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
674 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
675 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
676 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
677 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
678 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
679 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
680 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
681 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
682 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
683 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
684 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
685 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
686 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
687 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
688 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
689 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
690 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
691 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
692 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
693 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
694 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
695 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
696 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
697 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
698 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
699 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
700 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000