loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
501 Gđ. Tinh Thanh - Dieu Nhu - Giac Nhien Xây dựng chung 50.000.000  
502 Nguyen Quang Nam (Phat tu Ninh Binh) Xây dựng chung 3.000.000  
503 Herry Lam (USA) Xây dựng chung 4.600.000  
504 Vô Danh (2/3/2020) Xây dựng chung 200.000  
505 Ho Thi Hai Tăng xá 200.000  
506 Phan Thi Phuong Thuy Tăng xá 200.000  
507 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (02/03/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
508 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
509 Vô danh (26/2/2020) Xây dựng chung 1.000.000  
510 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
511 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/02/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
512 Vô Danh (20/2/2020) Tăng xá 100.000  
513 Tran Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
514 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
515 Dieu Quang Sa-đéc (Tri) Xây dựng chung 10.000.000  
516 Vô Danh (12/2/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
517 Vô Danh (11/2/2020) Tăng xá - Thiền xá 100.000  
518 Khuong An Xây dựng chung 2.000.000  
519 Vô Danh (10/2/2020) Xây dựng chung 200.000  
520 Vô Danh (8/2/2020) Thiền xá 500.000  
521 Tam Duc Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
522 Gđ. Nguyễn Văn Tài Xây dựng chung 50.000  
523 Gđ. Nguyễn Thu Hằng Xây dựng chung 50.000  
524 Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà Xây dựng chung 50.000  
525 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 50.000  
526 Gđ. Nguyễn Khắc Chính Xây dựng chung 50.000  
527 Gđ. Lê Trung Tâm Xây dựng chung 200.000  
528 Lê Thị Ánh Nguyệt Xây dựng chung 200.000  
529 Gđ. Đức Lạc Xây dựng chung 100.000  
530 Đoàn Ngọc Phú Xây dựng chung 400.000  
531 Cô Mai Tăng xá 1.000.000  
532 Gđ. Út Đặng (Tịnh Hiền) và các con Tăng xá 10.000.000  
533 Võ Đình Hoành (Tâm Phúc) Tăng xá 10.000.000  
534 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
535 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 9.100.000  
536 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 5.000.000  
537 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
538 Hạnh Huệ Tăng xá 10.000.000  
539 Lê Thị Anh Vương Tăng xá 10.000.000  
540 Chu - Thanh - Phương Tăng xá 1.500.000  
541 Quán Nguyên Tăng xá 1.000.000  
542 Phạm Duyên Tăng xá 5.000.000  
543 Phạm Thị Xuân Lan Tăng xá 5.000.000  
544 Phạm Anh Ngôn Xây dựng chung 7.000.000  
545 Sư ông Kiểm Tâm (Cô Diệu Thành) Tăng xá 20.000.000  
546 Dương Thị Hòa - Trần Nho (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 10.000.000  
547 D+T Tăng xá 520.000  
548 Gđ. Phương Anh Điện mặt trời 100Usd  
549 Sư Nguyên Bảo Tăng xá 15.000.000  
550 Phật tử Tháp Hòa Bình San Jose, Cali Tăng xá 900Usd  
551 Gđ. Ma Hữu Thanh Thiền xá + Tăng xá 50.000.000  
552 Cô Huệ Xây dựng chung 300Usd + 3.000.000  
553 Gđ. Phúc Tánh (25/01/2020) Xây dựng chung 3.000.000  
554 Gđ. Trí Hải Xây dựng chung 100.000  
555 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
556 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
557 Gđ. Nguyễn Thị Nghĩa Xây dựng chung 100.000  
558 Gđ. Mai Thị Cần Xây dựng chung 200.000  
559 Gđ. Nguyễn Văn Mùi Xây dựng chung 200.000  
560 Gđ. Diệu Thiên Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
561 Gđ. Huỳnh Thị Mỹ Linh Xây dựng chung 1.000.000  
562 Gđ. Hòa Việt Xây dựng chung 1.000.000  
563 Gđ. Lý Thị Hoa Xây dựng chung 100.000  
564 Gđ. Đỗ Minh Ngọc Xây dựng chung 200.000  
565 Vô Danh Tăng xá 100.000  
566 Sư Hộ Luân Tăng xá 50.000  
567 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Nga Tăng xá 1.000.000  
568 Gđ. Trương Thị Nga Tăng xá 500.000  
569 Gđ. Pháp Quang Tăng xá 100.000  
570 Sư Pháp Phúc Tăng xá 200.000  
571 Gđ. Đỗ Thị Mỹ Đức Tăng xá 100.000  
572 Nguyễn Thị Hiền Tăng xá 50.000  
573 Gđ. Bùi Hữu Hậu Tăng xá 5.000.000  
574 Nguyễn Hữu Trang Thơ (Tâm Thuần) Tăng xá 20.000.000  
575 Đinh Quang Hiền Xây dựng chung 420.000  
576 Minh Hiển Xây dựng chung 1.000.000  
577 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh - 21/01/2020) Tăng xá 50.000.000  
578 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 20.000.000  
579 Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Tăng xá 20.000.000  
580 Nguyễn Thành Được (Tâm Đức Nguyên) Xây dựng chung 2.000.000  
581 Cô Mai + Chị Yến Tăng xá 500.000  
582 Gđ. nguyễn Văn Thình Tăng xá 2.000.000  
583 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
584 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
585 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
586 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
587 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
588 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
589 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
590 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
591 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
592 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
593 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
594 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
595 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
596 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
597 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
598 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
599 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
600 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000