loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
702 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
703 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
704 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
705 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
706 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
707 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
708 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
709 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
710 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
711 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
712 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
713 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
714 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
715 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
716 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
717 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
718 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
719 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
720 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
721 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
722 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
723 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
724 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
725 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
726 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
727 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
728 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
729 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
730 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
731 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
732 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
733 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
734 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
735 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
736 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
737 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
738 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
739 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
740 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
741 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
742 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
743 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
744 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
745 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
746 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
747 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
748 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
749 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
750 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
751 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
752 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
753 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
754 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
755 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
756 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
757 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
758 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
759 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
760 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
761 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
762 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
763 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
764 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
765 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
766 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
767 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
768 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
769 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
770 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
771 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
772 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
773 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
774 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
775 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
776 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
777 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
778 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
779 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
780 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
781 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
782 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
783 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
784 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
785 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
786 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
787 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
788 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
789 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
790 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
791 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
792 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
793 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
794 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
795 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
796 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
797 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
798 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
799 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
800 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000