loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
702 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
703 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
704 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
705 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
706 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
707 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
708 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
709 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
710 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
711 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
712 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
713 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
714 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
715 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
716 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
717 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
718 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
719 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
720 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
721 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
722 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
723 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
724 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
725 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
726 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
727 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
728 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
729 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
730 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
731 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
732 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
733 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
734 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
735 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
736 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
737 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
738 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
739 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
740 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
741 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
742 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
743 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
744 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
745 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
746 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
747 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
748 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
749 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
750 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
751 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
752 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
753 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
754 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
755 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
756 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
757 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
758 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
759 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
760 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
761 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
762 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
763 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
764 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
765 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
766 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
767 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
768 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
769 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
770 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
771 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
772 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
773 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
774 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
775 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
776 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
777 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
778 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
779 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
780 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
781 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
782 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
783 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
784 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
785 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
786 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
787 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000  
788 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
789 Trâm Anh Tăng xá 1.000.000.000  
790 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang Tăng xá 400.000.000  
791 Châu Diệu Tâm Tăng xá 3.000.000  
792 Nguyen Thanh Tăng xá 30.000.000  
793 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 1.000.000  
794 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
795 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
796 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
797 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
798 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
799 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
800 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000