loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1901 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1902 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1903 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1904 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1905 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ