loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1901 Trang 20.000.000đ  
1902 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1903 Như Nguyện 100Usd  
1904 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1905 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1906 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1907 Như Như 8.000.000đ  
1908 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1909 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1910 Liễu Tánh 100Aud  
1911 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1912 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1913 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1914 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1915 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ