loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Hình Ảnh Đại Lễ Dâng Y Kaṭhina PL.2565 - DL.2021 Tại Tổ đình Bửu Long

  

Tác bạch của đại diện chư thí chủ:

Kính bạch Ngài Trưởng Lão cùng Chư Đại Đức Tăng.
Kính thưa quý Tu nữ và toàn thể thiện nam tín nữ. Trước hết, con, Như Tuệ xin đại diện các gia đình thí chủ là:

1. Gia đình Lê Thanh Tùng, Nguyễn Hương Giang (Tâm Giác Pháp, Tâm Diệu Minh)
2. Gia đình Lương Thị Thu Hà (Tâm Tịnh Lạc)
3. Gia đình Quách Thị Thu Hiền
4. Gia đình Phạm Tuyết Linh (Tâm Viên Linh)
5. Gia đình Đoàn Thị Chiến (Tâm Huyền Quang)
6. Gia đình Trần Thị Thu Hương (Giác Minh Châu)
7. Gia đình Nguyễn Thị Thu Thủy (Tâm Huyền Châu)
8. Gia đình Nguyễn Thị Minh Phượng (Tâm Huyền Anh)
9. Gia đình Nguyễn Thị Hồng Nhung (Tâm Huyền Ngọc)
10. Gia đình Đỗ Thúy Quỳnh (Tâm Minh Hạnh)
11. Gia đình Nguyễn Thị Nhung
12. Gia đình Trương Thị Mai Huế (Như Tuệ -TPHCM)

Chúng con thành kính đảnh lễ Hòa thượng Trưởng lão và chư Đại Đức Tăng tại Tổ đình Bửu Long.

Kính bạch Chư Đại đức Tăng,

Vào đầu năm 2021, chúng con gồm các gia đình Phật tử ở Hải Phòng và Hà Nội đã cùng nhau tác bạch lên Hoà thượng Viên Minh, trụ trì Tổ đình Bửu Long, xin phép cho chúng con được làm đại thí chủ hộ trì đến chư Tăng Tổ đình Bửu Long vào mùa an cư kiết hạ 2037, và đã được Ngài đồng ý. Nhưng sau đó, do Đại Thí chủ của Tổ đình Bửu Long năm nay xin dời sang năm khác, nên nhóm chúng con đã thỉnh cầu Hòa thượng cho phép chúng con thay vào, đồng thời duyên lành có thêm gia đình Như Tuệ ở Sài Gòn cũng phát nguyện là đồng thí chủ và phước báu thay, thỉnh cầu của chúng con đã được Ngài vui lòng chấp nhận.

Sau bao ngày hoan hỷ đợi chờ, hôm nay là ngày 17/09 AL, nhằm ngày 22/10/2021, Phật lịch 2565, ngày Dâng Y thường niên của Tổ đình Bửu Long đã đến. Đại gia đình Pháp chúng con không thể hội tụ đầy đủ về đây do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang còn phức tạp, nhưng chúng con vẫn đồng tâm hoan hỉ hướng về Tổ đình Bửu Long để hoàn thành tâm nguyện lớn trong đời, được cúng dường tứ sự, nhất là Y - Bát đến chư Đại đức Tăng đã tinh tấn chánh niệm trong 3 tháng an cư kiết hạ.

Kính bạch quý vị,

Nhờ ân đức của nữ đại thí chủ Visakha dâng tấm y đầu tiên đến Đức Phật tại Kỳ Viên tịnh xá sau mùa an cư mà giờ đây, trong không khí trang nghiêm trước Tam Bảo, trước sự chứng minh của Hòa thượng Trưởng lão cùng chư Đại đức Tăng, đại gia đình Pháp chúng con một lòng thành kính dâng Y cà sa cao quý cùng các vật dụng này đến chư Tỳ-khưu Tăng tại Tổ đình Bửu Long.

Kính xin Hoà thượng Trưởng lão cùng Chư Đại đức Tăng hoan hỷ thọ nhận cho chúng con được phước báu thù thắng "Tăng thí vô phân biệt", cúng dường đúng thời đúng Pháp theo truyền thống chư Phật ba đời chế định là cung cấp "tứ sự" trợ duyên cho Chư Tăng Ni phương tiện tu tập, là những vị đại diện cho Như Lai duy trì Phật Pháp khi Thế Tôn tịch diệt Niết-bàn.   

Buổi lễ Dâng Y Kaṭhina hôm nay còn có sự hùn phước của chư Phật tử gần xa, kẻ nhiều người ít, kẻ công, người của, mặc dù không trực tiếp đến dự lễ được, nhưng với tấm lòng thành kính và hoan hỷ, tất cả đã làm nên sự viên mãn cho cuộc Đại Lễ được trọn phần công đức. Xin chân thành cảm ơn quý vị Phật tử khắp nơi tạo duyên lành cùng chúng con trong đại lễ dâng Y Kaṭhina này.

Chúng con xin hồi hướng quả phước báu thanh cao này đến tất cả chư Thiên trong ba cõi, nhất là chư Thiên đang ngự nơi Tổ đình Bửu Long này, cầu xin quý Ngài hoan hỷ thọ nhận.

Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao này đến các bậc Thầy Tổ, nhất là Ngài Sơ Tổ Hộ Tông, cùng cha mẹ, cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng. Cầu xin Chư vị hoan hỷ với quả phước thanh cao mà gia đình chúng con cùng toàn thể chư thí chủ đã làm trong ngày hôm nay.   

Chúng con thành kính dâng phần phước thanh cao này đến Ngài Hòa thượng Trưởng lão, vị Thầy tôn kính đã luôn từ bi nhẫn nại hướng dẫn Phật tử chúng con sống đúng chánh pháp.

Chúng con cũng thành kính dâng phần phước thanh cao này đến chư Đại đức Tăng, quý cô Tu nữ, cùng toàn thể chư Phật tử có mặt hay không đến dự lễ được đều đồng nhau cả thảy.

Cuối cùng, chúng con xin cầu nguyện, hồi hướng phần phước này đến toàn thể gia quyến, anh chị em, thân bằng quyến thuộc và thân hữu còn hiện tiền luôn được hưởng năm điều lợi ích: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.   

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Trong buổi đại lễ dâng y hôm nay, nếu phạm những lỗi lầm đến chư vị, chúng con thành tâm sám hối, kính xin quý Ngài xá tội cho chúng con.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sadhu sadhu... Lành thay!

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi Đại lễ:

  

 
Trở lại     Đầu trang