loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
802 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
803 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
804 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
805 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
806 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
807 Minh Trung Tăng xá 500.000  
808 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
809 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
810 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
811 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
812 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
813 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
814 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
815 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
816 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
817 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
818 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
819 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
820 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
821 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
822 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
823 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
824 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
825 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
826 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
827 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
828 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
829 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
830 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
831 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
832 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
833 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
834 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
835 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
836 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
837 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
838 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
839 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
840 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
841 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
842 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
843 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
844 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
845 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
846 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
847 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
848 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
849 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
850 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
851 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
852 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
853 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
854 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
855 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
856 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
857 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
858 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
859 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
860 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
861 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
862 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
863 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
864 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
865 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
866 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
867 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
868 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
869 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
870 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
871 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
872 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
873 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
874 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
875 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
876 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
877 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
878 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
879 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
880 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
881 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
882 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
883 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
884 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
885 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
886 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
887 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
888 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
889 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
890 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
891 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
892 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
893 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
894 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
895 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
896 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
897 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
898 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
899 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
900 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000