loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
802 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
803 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
804 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
805 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
806 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
807 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
808 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
809 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
810 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
811 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
812 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
813 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
814 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
815 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
816 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
817 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
818 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
819 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
820 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
821 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
822 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
823 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
824 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
825 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
826 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
827 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
828 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
829 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
830 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
831 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
832 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
833 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
834 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
835 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
836 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
837 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
838 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
839 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
840 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
841 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
842 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
843 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
844 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
845 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
846 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
847 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
848 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
849 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
850 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
851 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
852 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
853 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
854 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
855 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
856 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
857 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
858 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
859 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
860 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
861 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
862 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
863 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
864 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
865 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
866 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
867 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
868 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
869 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
870 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
871 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
872 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
873 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
874 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
875 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
876 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
877 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
878 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
879 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
880 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
881 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
882 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
883 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000  
884 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
885 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
886 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
887 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
888 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
889 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
890 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
891 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
892 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
893 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
894 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
895 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
896 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
897 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
898 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
899 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
900 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000