loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
202 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
203 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
204 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
205 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
206 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
207 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
208 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
209 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
210 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
211 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
212 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
213 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
214 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
215 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
216 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
217 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
218 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
219 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
220 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
221 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
222 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
223 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
224 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
225 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
226 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
227 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
228 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
229 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
230 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
231 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
232 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
233 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
234 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
235 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
236 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
237 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
238 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
239 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
240 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
241 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
242 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
243 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
244 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
245 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
246 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
247 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
248 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
249 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
250 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
251 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
252 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
253 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
254 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
255 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
256 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
257 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
258 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
259 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
260 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
261 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
262 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
263 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
264 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
265 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
266 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
267 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
268 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
269 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
270 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
271 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
272 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
273 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
274 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
275 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
276 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
277 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
278 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
279 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
280 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
281 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
282 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
283 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
284 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
285 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
286 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
287 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
288 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
289 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
290 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
291 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
292 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
293 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
294 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
295 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
296 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
297 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
298 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
299 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
300 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000