loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
202 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
203 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
204 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
205 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
206 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
207 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
208 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
209 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
210 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
211 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
212 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
213 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
214 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
215 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
216 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
217 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
218 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
219 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
220 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
221 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
222 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
223 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
224 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
225 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
226 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
227 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
228 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
229 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
230 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
231 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
232 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
233 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
234 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
235 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
236 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
237 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
238 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
239 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
240 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
241 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
242 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
243 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
244 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
245 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
246 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
247 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
248 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
249 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
250 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
251 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
252 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
253 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
254 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
255 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
256 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
257 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
258 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
259 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
260 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
261 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
262 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
263 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
264 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
265 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
266 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
267 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
268 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
269 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
270 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
271 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
272 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
273 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
274 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
275 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
276 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
277 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
278 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
279 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
280 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
281 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
282 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
283 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
284 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
285 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
286 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
287 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
288 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
289 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
290 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
291 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
292 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
293 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
294 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
295 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
296 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
297 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
298 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
299 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
300 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000