loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
902 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
903 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
904 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
905 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
906 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
907 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
908 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
909 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
910 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
911 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
912 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
913 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
914 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
915 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
916 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
917 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
918 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
919 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
920 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
921 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
922 Đức Huy Tăng xá 500.000  
923 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
924 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
925 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
926 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
927 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
928 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
929 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
930 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
931 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
932 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
933 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
934 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
935 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
936 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
937 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
938 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
939 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
940 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
941 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
942 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
943 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
944 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
945 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
946 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
947 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
948 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
949 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
950 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
951 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
952 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
953 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
954 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
955 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
956 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
957 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
958 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
959 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
960 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
961 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
962 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
963 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
964 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
965 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
966 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
967 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
968 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
969 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
970 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
971 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
972 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
973 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
974 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
975 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
976 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
977 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
978 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
979 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
980 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
981 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
982 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
983 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
984 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
985 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
986 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
987 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
988 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
989 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
990 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
991 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
992 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000  
993 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
994 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 20.700.000  
995 Cô Phương Xây dựng chung 100.000  
996 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng chung 1.500.000  
997 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
998 Gđ. Liễu Minh Xây dựng chung 3.000.000  
999 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
1000 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000