loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Gđ. Chúc Em Xây dựng chung 500.000  
1002 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
1003 Hứa Túy Linh Xây dựng chung 100Usd  
1004 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
1005 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
1006 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
1007 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
1008 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng chung 3.000.000  
1009 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng chung 2.000.000  
1010 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng chung 4.000.000  
1011 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
1012 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
1013 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1014 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
1015 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
1016 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
1017 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
1018 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
1019 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
1020 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
1021 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
1022 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
1023 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
1024 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
1025 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
1026 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
1027 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
1028 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
1029 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
1030 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1031 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1032 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
1033 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
1034 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
1035 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
1036 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
1037 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
1038 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000  
1039 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1040 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
1041 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1042 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
1043 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1044 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
1045 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
1046 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
1047 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
1048 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1049 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1050 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
1051 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
1052 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
1053 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
1054 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
1055 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
1056 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
1057 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1058 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
1059 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1060 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
1061 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1062 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
1063 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
1064 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
1065 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
1066 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1067 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
1068 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1069 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
1070 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
1071 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
1072 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
1073 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
1074 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
1075 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
1076 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
1077 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
1078 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
1079 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
1080 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
1081 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
1082 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
1083 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
1084 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
1085 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
1086 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
1087 Kim Binh Thiền xá 500.000  
1088 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1089 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
1090 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
1091 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
1092 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
1093 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
1094 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
1095 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
1096 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1097 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
1098 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
1099 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
1100 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000