loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1001 Sư cô Thanh Trí Xây dựng chung 1.000.000  
1002 Sư Chánh Thọ Xây dựng chung 1.000Usd  
1003 Chùa Minh Đức Xây dựng chung 2.000.000  
1004 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 5.000.000  
1005 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
1006 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
1007 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng chung 500.000  
1008 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng chung 500.000  
1009 Gđ. Diệu Phước Xây dựng chung 600.000  
1010 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng chung 500Usd  
1011 Chu Kim Ngọc Xây dựng chung 1.000Usd  
1012 Huyền Chi + Tấn Xây dựng chung 1.000Usd  
1013 Diệu Hữu Xây dựng chung 1.000Usd  
1014 Tịnh Hạnh Xây dựng chung 1.000Usd  
1015 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
1016 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng chung 700.000  
1017 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
1018 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng chung 20.000.000  
1019 Le Hoai Viet Xây dựng chung 10.000.000  
1020 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1021 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1022 Nguyen Duy Huong Xây dựng chung 1.500.000  
1023 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
1024 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
1025 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng chung 16.440.000  
1026 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
1027 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
1028 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng chung 2.000.000  
1029 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1030 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng chung 1.500.000  
1031 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
1032 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng chung 10.000.000  
1033 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
1034 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng chung 3.000.000  
1035 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 100.000.000  
1036 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng chung 21.000.000  
1037 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 3.000.000  
1038 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
1039 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1040 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
1041 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
1042 Gđ. Trí Thọ Xây dựng chung 20.000.000  
1043 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
1044 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng chung 1.000.000  
1045 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng chung 5.000.000  
1046 Đinh Hoàng Yến Xây dựng chung 200.000  
1047 Kim Thanh Xây dựng chung 20.000.000  
1048 BUP - P - MD Xây dựng chung 500.000  
1049 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1050 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
1051 Quan Nguyen Xây dựng chung 1.000.000  
1052 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
1053 Le Dinh Chung Xây dựng chung 2.000.000  
1054 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
1055 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng chung 1.000.000  
1056 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
1057 Minh Tâm Xây dựng chung 5.000.000  
1058 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
1059 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
1060 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng chung 30.000.000  
1061 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
1062 Gđ. Diệu Từ Xây dựng chung 500.000  
1063 Sư Minh Tuệ Xây dựng chung 10.000.000  
1064 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng chung 10.000.000  
1065 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng chung 5.000.000  
1066 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
1067 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 10.000.000  
1068 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng chung 500.000  
1069 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
1070 Gđ. Trần Văn Thìn - Nguyễn Phương Nghĩa Tăng xá  
1071 Gđ. Nguyễn Nho Phong - Trương Thị Hoa Tăng xá  
1072 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
1073 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng chung 10.000.000  
1074 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
1075 Hà Thị Bông Xây dựng chung 500.000.000  
1076 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
1077 Kim Binh Thiền xá 500.000  
1078 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
1079 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng chung 10.000.000  
1080 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng chung 100.000  
1081 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
1082 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
1083 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng chung 2.000.000  
1084 Con Phật tử Minh Xây dựng chung 300.000  
1085 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
1086 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng chung 1.000.000  
1087 Minh Bá Xây dựng chung 300Usd  
1088 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng chung 5.000.000  
1089 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
1090 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 30.000.000  
1091 Sư Nguyên An Xây dựng chung 5.000.000  
1092 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
1093 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng chung 300.000  
1094 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
1095 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
1096 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng chung 2.000.000  
1097 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng chung 3.000.000  
1098 Ta Thi Tuoi Xây dựng chung 500.000  
1099 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng chung 1.000.000  
1100 Phung Ngoc Tam Xây dựng chung 10.000.000