loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
302 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
303 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
304 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
305 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
306 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
307 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
308 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
309 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
310 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
311 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
312 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
313 Tam An Tăng xá 1.000.000  
314 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
315 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
316 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
317 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
318 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
319 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
320 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
321 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
322 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
323 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
324 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
325 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
326 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
327 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
328 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
329 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
330 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
331 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
332 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
333 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
334 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
335 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
336 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
337 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
338 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
339 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
340 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
341 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
342 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
343 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
344 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
345 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
346 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
347 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
348 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
349 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
350 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
351 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
352 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
353 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
354 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
355 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
356 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
357 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
358 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
359 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
360 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
361 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
362 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
363 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
364 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
365 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
366 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
367 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
368 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
369 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
370 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
371 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
372 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
373 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
374 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
375 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
376 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
377 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
378 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
379 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
380 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
381 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
382 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
383 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
384 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
385 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
386 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
387 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
388 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
389 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
390 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
391 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
392 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
393 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
394 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
395 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
396 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
397 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
398 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
399 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
400 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd