loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
302 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
303 Tam An Tăng xá 1.000.000  
304 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
305 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
306 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
307 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
308 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
309 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
310 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
311 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
312 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
313 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
314 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
315 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
316 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
317 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
318 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
319 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
320 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
321 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
322 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
323 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
324 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
325 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
326 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
327 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
328 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
329 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
330 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
331 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
332 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
333 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
334 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
335 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
336 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
337 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
338 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
339 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
340 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
341 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
342 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
343 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
344 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
345 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
346 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
347 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
348 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
349 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
350 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
351 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
352 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
353 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
354 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
355 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
356 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
357 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
358 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
359 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
360 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
361 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
362 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
363 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
364 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
365 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
366 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
367 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
368 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
369 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
370 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
371 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
372 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
373 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
374 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
375 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
376 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
377 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
378 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
379 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
380 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
381 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
382 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
383 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000  
384 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
385 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
386 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
387 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
388 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
389 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
390 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
391 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
392 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
393 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
394 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
395 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
396 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
397 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
398 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
399 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
400 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000