loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
2 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
3 Vô danh Thiền xá 500.000  
4 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
5 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
6 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
7 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
8 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
9 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
10 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
11 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
12 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
13 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
14 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
15 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
16 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
17 Nguyễn Thị Duyến Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
18 Nguyen Thi Suong Chung 300.000  
19 Vu Trong Thien Tăng xá 500.000  
20 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.000.000  
21 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
22 Luc Thanh Van Tăng xá 400.000  
23 Do Thi Thu Hien xây dựng 500.000  
24 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 100.000.000  
25 Phạm Đức Huy Xây dựng 2.000.000  
26 Gđ. Đỗ Viết Lập Xây dựng 50.000.000  
27 Vô Danh Xây dựng 100Cad  
28 Hòa Nghĩa Quý Xây dựng 200.000  
29 Gđ. Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
30 Gđ. Diệp - Biên và con cháu Xây dựng 100Usd  
31 Gđ. Thức - Tuyết Xây dựng 100Usd  
32 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
33 Tống Văn Hằng xây dựng 100Aud  
34 Nguyễn Ánh Loan - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ánh Hoa - Ánh Vân - Hữu Phát - Hữu Phước Xây dựng 500Aud  
35 Lý Thị Minh Phượng - Lý Thị Hữu Hạnh Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
36 Tâm Thuần Khiết Xây dựng 4.000.000  
37 Nguyen Xuan Lam - Nguyen Xuan Nga Xây dựng 500.000  
38 Nguyen Van Huan Chung 500.000  
39 Lê Minh Trường Thiền xá 1.000.000  
40 Gđ. Nguyễn Trung Kiên Xây dựng 5.000.000  
41 Kim Ngân Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
42 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
43 Gđ. Thiếc - Cảnh - Dung Xây dựng 500.000  
44 Gđ. Chân Như Pháp (Hồng Kông) Xây dựng 20.000.000  
45 Gđ. Bà Julie Low Xây dựng 100Usd  
46 Vô Danh Tăng xá 10.000.000  
47 Vô Danh Thiền xá 10.000.000  
48 Huỳnh Long Xây dựng 50.000  
49 Lê Văn Quốc Xây dựng 100.000  
50 Tống Thị Tuyết Xây dựng 50.000  
51 Lê Thuận - Thanh Thủy Thiền xá 500.000  
52 Ngô Thị Bích vân Xây dựng 1.200.000  
53 Tâm Ngọc Xây dựng 200.000  
54 Nhóm Phật Tử Xây dựng 600.000  
55 Tran Lan Anh xây dựng 10.000.000  
56 Le Van Phong Xây dựng 500.000  
57 Thu Nguyen Xây dựng 14.000.000  
58 Sư Bửu Phước Tăng xá - Thiền xá 80.000.000  
59 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
60 Vu Phuc Quang Xây dựng 3.000.000  
61 Le Dinh Chung Xây dựng 20.000.000  
62 Quách Vương Công Nguyên Xây dựng 100.000  
63 Trí Hiền Xây dựng 200.000  
64 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
65 Đặng Văn Tú Tăng xá 3.000.000  
66 Đặng Văn Tú Thiền xá 2.000.000  
67 Nguyễn Ngọc Tâm Xây dựng 2.000.000  
68 Nhóm Sống Thuận Pháp (Sydney) Chung 6.000Aud  
69 Gđ. Thuần Hậu Chung 1.000Usd  
70 Lê Thị Kim Loan (Diệu Thi) Xây dựng 600Aud  
71 Nguyễn Thị Tuyết Hồng (con Ông Bà Hai Một) Cổng Tam Quan 20.000.000  
72 Tôn Nữ Thị Trân (Quảng Siêu) Chung 1.000.000  
73 Minh Hà (Đà Nẵng) Thiền xá 10.000.000  
74 Minh Thường (Đà Nẵng) Xây dựng 3.000.000  
75 Gđ. Tôn Thất Lập Thiền xá 10.000.000  
76 Gđ. Minh Phước - Tâm Đức - Tâm Phúc Xây dựng 12.000.000  
77 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 50.000.000  
78 Sư Tuệ Quang Thiền xá 5.000.000  
79 Phan Thị Thanh Chi Thiền xá - Tăng xá 10.000.000  
80 Gđ. Cô Tín Đệ (Bến Tre) Chung 4.000.000  
81 Hạnh Như Xây dựng 41.800.000  
82 Vuong Thi Thuy Linh Xây dựng 500.000  
83 Gđ. Thuy Dung Cổng Tam Quan 1.000.000  
84 Gđ. Thuy Dung Tăng xá 2.500.000  
85 Gđ. Thuy Dung Thiền xá 2.500.000  
86 Nguyen Truc Linh Chung 1.000.000  
87 Nguyen Vu Duy Tung Xây dựng 33.400.000  
88 Le Thi My Hoa Thiền xá 500.000  
89 Huynh Thi Le Thuy - Hoai Viet Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
90 Do Thị Thu Hien Xây dựng 500.000  
91 Phan Thi Thanh Hien - Mai Dam Xây dựng 5.000.000  
92 Gđ. Thu Hằng Xây dựng 3.000.000  
93 Vô Danh (10/12/2018) Xây dựng 700.000  
94 Nguyễn Phương Thảo - Phương Hậu - Hồng Châu - Hồng Chi Tăng xá  
95 Phạm Thu Hương - Đặng Đình Quốc Bảo Xây dựng 1.000.000  
96 Phật tử Anh Kiệt Thiền xá 5.000.000 + 50Usd  
97 Sư Tịnh Quang Thiền xá 1.000.000  
98 Kim Quỳnh (Chân Diệu Tịnh) Thiền xá 2.500.000  
99 Chánh Tâm Tăng xá 1.000.000  
100 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 2.400.000