loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Vo Danh (24/01/21) Xây dựng chung 200.000  
2 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
3 Pham Van Sau (18/01/21) Xây dựng chung 50.000.000  
4 Gđ. Tam Hong Nhu (13/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
5 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 2.000.000  
6 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (12/01/21) Xây dựng chung 2.000.000  
7 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
8 Nguyen Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
9 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
10 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 200Usd  
11 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 720.000  
12 Gđ. Nguyễn Thị Oanh Xây dựng chung 500.000  
13 Đặng Phước Thọ Xây dựng chung 100.000  
14 Gđ. Như Pháp Xây dựng chung 500.000  
15 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 500.000  
16 Hạnh Hùng Xây dựng chung 200.000  
17 Gđ. Nguyễn Minh Trí Xây dựng chung 500.000  
18 Gđ. Khánh An Công tam quan 400.000  
19 Cô Tuyết Xây dựng chung 500.000  
20 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
21 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 3.000.000  
22 Vo danh (06/01/21) Xây dựng chung 500.000  
23 Vo Danh (06/01/21) Xây dựng chung 10.000.000  
24 Dong Thi Bich Nga - Mettas (01/01/21) Xây dựng chung 500.000  
25 Dong Thi Bich Nga - Mettas (04/01/21) Xây dựng chung 550.000  
26 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
27 Vo Danh (02/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
28 Vo Danh (01/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
29 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
30 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
31 Hoang Phu Cuong Xây dựng chung 100.000  
32 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 500.000  
33 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
34 Nhom Phat Tu Ha Noi Xây dựng chung 2.000.000  
35 Dong Thi Bich Nga - Mettas (21/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
36 Vũ Thị An Xây dựng chung 200.000  
37 Tuệ Minh Như Xây dựng chung 500.000  
38 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
39 Phạm Thị Thi Xây dựng chung 500.000  
40 Phạm Xuân Lan Xây dựng chung 1.000.000  
41 Trương Ngọc Minh Xây dựng chung 500.000  
42 Gđ. Duyên Xây dựng chung 300.000  
43 Huỳnh Khả Di Xây dựng chung 100.000  
44 Hồ Thị Như Thảo Xây dựng chung 500.000  
45 Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 200.000  
46 Tu nữ Tịnh Không Xây dựng chung 200.000  
47 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
48 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
49 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000  
50 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
51 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
52 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000  
53 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
54 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
55 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
56 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
57 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
58 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
59 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
60 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
61 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
62 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
63 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
64 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
65 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
66 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
67 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
68 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
69 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
70 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
71 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
72 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
73 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
74 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
75 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
76 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
77 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
78 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
79 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
80 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
81 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
82 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
83 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
84 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
85 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
86 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
87 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
88 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
89 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
90 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
91 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
92 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
93 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
94 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
95 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
96 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
97 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
98 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
99 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
100 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000