loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng 400.000  
2 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
3 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
4 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
5 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
6 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng 400.000  
7 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng 70.000.000  
8 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
9 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
10 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng 500.000  
11 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
12 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng 10.000.000  
13 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
14 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
15 Lan Son Xây dựng 10.000.000  
16 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
17 Dieu Quang (MT) Xây dựng 10.000.000  
18 Nguyen Van Phuc Xây dựng 100.000  
19 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng 10.000.000  
20 Gđ. Trần Thị Mai Phương xây dựng 1.000.000  
21 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng 1.000.000  
22 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng 1.900.000  
23 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
24 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng 1.000.000  
25 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
26 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
27 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
28 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
29 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng 200.000  
30 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
31 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
32 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
33 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
34 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
35 Dinh Thi Van Anh Xây dựng 20.000.000  
36 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng 5.000.000  
37 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
38 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
39 Hiền (Hà Nội) Xây dựng 10.000.000  
40 Gđ. Vũ Trọng Thiên xây dựng 200.000  
41 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng 1.000.000  
42 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng 200.000  
43 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng 200.000  
44 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng 100.000  
45 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng 500.000  
46 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng 1.000.000  
47 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
48 Đức Huy Tăng xá 500.000  
49 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
50 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
51 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
52 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
53 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
54 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng 100.000  
55 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng 500.000  
56 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng 4.000.000  
57 Pham Thi Mai Huong Xây dựng 1.000.000  
58 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
59 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 5.000.000  
60 Be Metta Xây dựng 200.000  
61 Le Van Phong Xây dựng 1.000.000  
62 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
63 Le Phuong Xây dựng 6.000.000  
64 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
65 Gđ. Minh Hương Xây dựng 200.000  
66 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng 100.000  
67 Lê Hồng Vường Xây dựng 1.000.000  
68 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng 10.000Usd  
69 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng 10.000Usd  
70 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng 10.000Usd  
71 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng 5.000Usd  
72 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
73 Nguyễn Đình Nghĩa xây dựng 10.000.000  
74 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng 500.000  
75 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 14.600.000  
76 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng 3.000.000  
77 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng 3.000.000  
78 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng 1.000.000  
79 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
80 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng 1.000.000  
81 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng 1.500.000  
82 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 50.000.000  
83 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng 1.000.000  
84 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng 200Usd  
85 Tu nữ Giác Minh Xây dựng 20.000.000  
86 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
87 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
88 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
89 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
90 Tran Lan Anh Xây dựng 10.000.000  
91 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
92 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
93 Pham Hoang Nhat Xây dựng 2.000.000  
94 Lê Thuận Xây dựng 3.000.000  
95 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
96 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
97 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng 30.000.000  
98 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.000  
99 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
100 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000