loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Đỗ Thị Diễm Thiền xá 200.000  
2 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 15.000.000  
3 Tuệ Linh Xây dựng 20.000.000  
4 Pham Duc Thai Xây dựng 250.000  
5 3 sadi chùa Bửu Long Thiền xá 3.000.000  
6 Nguyễn Thị Hồng Ngát Thiền xá 1.000.000  
7 Nguyễn Thanh Hà Xây dựng 1.000.000  
8 Phan Van Quan Xây dựng 1.000.000  
9 Pham Duc Thai Xây dựng 200.000  
10 Lê Văn Út Thiền xá 500.000  
11 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 1.200.000  
12 Tran Thi Phuong Thao Cổng Tam Quan 3.000.000  
13 Dana Thiền xá 500.000  
14 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
15 Tran Hong Lang (Phat tu Cai Rang) Xây dựng 6.000.000  
16 Trần Ngọc Hiếu Xây dựng 3.000.000  
17 Ngô Đức Đệ - Tô Thanh Sơn - Phan Minh Tú - Cao Minh Hoàng - Đức Xây dựng 2.000.000  
18 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
19 Nguyễn Lê Miên Trường Thiền xá 300.000  
20 Nguyễn Đặng Hùng - Lâm Thanh Cúc - Hạnh Túc - Hạnh Thường Xây dựng 400.000  
21 Trương Quang - Nguyễn Đức Thành Tài Xây dựng 200.000  
22 Võ Thị Phương - Vũ Mai Chi - Chân Diệu Trí Xây dựng 3.500.000  
23 Gđ. Đức Thanh - Diệu Từ Xây dựng 600.000  
24 Phạm Hữu Long Tăng xá - Thiền xá 24.000.000  
25 Tran Lan Anh Chung 5.000.000  
26 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 3.000.000  
27 Nguyen Thanh Binh Xây dựng 3.000.000  
28 Mai Thi Lua Xây dựng 300.000  
29 Phan Xuan Tung Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
30 Nguyen Thi Hoa Tăng xá 300.000  
31 Vô Danh (13/11/18) Chung 1.000.000  
32 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
33 Nhóm Học Viên Học Viện PG. TPHCM Xây dựng 2.000.000  
34 Nhóm Nữ Sỹ Quan CA hưu trí Xây dựng 1.000.000  
35 Diệu Huệ Xây dựng 10.000.000  
36 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 2.000.000  
37 Mai Chi Xây dựng 1.000.000  
38 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Xây dựng 1.000.000  
39 Tâm Diệu Nhiên Xây dựng 1.200.000  
40 Trần Thị Hiền (Quảng An) Thiền xá 200.000  
41 Gđ. Như Kim - Thiện Trung - Trâm Anh - Khánh Duy - Thiện Lương - Phương Xây dựng 2.500.000  
42 Bùi Thu Trang - Nguyễn Thị Xanh - Bùi Văn Nguyên Xây dựng 1.000.000  
43 Diệu Bông - Diệu Ngọc - Diệu Bé - Lê Thành Đô Xây dựng 5.000.000  
44 Thái Như Ý - Ngô Thị Kim Xuyến Tăng xá 2.000.000  
45 Dương Hồng Nhưng - Nguyễn Xuân khiêm - Hoàng Thị Ngọc Hà xây dựng 300.000  
46 Lê Văn Hải - Đặng Thị Anh Đào Xây dựng 2.000.000  
47 Hạnh Tuyền Xây dựng 2.000.000  
48 Gđ. Mai Đức Thắng - Nguyễn Thị Nguyệt Chung 10.400.000  
49 Windy Nguyen Xây dựng 1.000.000  
50 Phật tử Đại (Hóc Môn) Xây dựng 1.000.000  
51 Cô Diệu Thuận Xây dựng 500.000  
52 Gđ. Đỗ Xuân Duy Tăng xá 1.000.000  
53 Gđ. Phương Quang Xây dựng 200.000  
54 Gđ. Lương Nhuận Khoan Xây dựng 5.000.000  
55 Sư Giác Tâm Xây dựng 1.000.000  
56 Gđ. Nguyễn Đăng Qua + Nhóm Vũ - Mỹ Tăng xá 2.000.000  
57 Gđ. Diệu Đức Chung 3.000.000  
58 Diệu Châu - Diệu Tường Tăng xá - Thiền xá 100Usd  
59 Diệu Âm (Nha Trang) Xây dựng 2.000.000  
60 Cô Sáu Xệ - Cô Thảo Xây dựng 400.000  
61 Cô Như Nguyện Chung 2.000.000  
62 Gđ. Chanda Chung 25.000.000  
63 Nhóm giới tử Xây dựng 1.150.000  
64 Dang Van Duy Xây dựng 5.000.000  
65 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An Xây dựng 2.000.000  
66 Pham Duc Thai Xây dựng 500.000  
67 Gđ. Trí Hiền Tăng xá - Thiền xá 800.000  
68 Tran Gia Quyet Xây dựng 5.000.000  
69 Minh Ngọc Xây dựng 1.000.000  
70 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
71 Tôn Thất Minh Trí Xây dựng 200Usd  
72 Trần Thị Nhung Xây dựng 200Usd  
73 Trần Thị Hậu Xây dựng 400Usd  
74 Nguyen Ba Viet Chung 1.000.000  
75 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
76 Dinh Mai Huong Xây dựng 200.000  
77 Vu Minh Tung Xây dựng 100.000  
78 Vô Danh (26/7/18) Xây dựng 3.000.000  
79 Ta Thi Tuoi Xây dựng 1.000.000  
80 Vô Danh (25/10/18) Tăng xá 1.000.000  
81 Lê Văn Phong Xây dựng 1.000.000  
82 Nguyễn Văn Thanh Cổng Tam Quan 2.000.000  
83 Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng 1.000.000  
84 Gđ. Dương Thuận Phát Tăng xá 200.000  
85 Tu nữ Nekkhama Parami - Ngọc Duyên - Giới Nghiêm - Diệu Pháp Tăng xá 1.000.000  
86 Hạnh Chân Xây dựng 500.000  
87 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
88 Dương Thuận cảnh Thiền xá 5.000.000  
89 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá` 2.000.000  
90 Trương Hoàng Châu Tăng xá 50.000.000  
91 Đặng Ngọc Nhẫn Xây dựng 100.000  
92 Dung Thủy Tám Bé Xây dựng 500.000  
93 Quang Dung Xây dựng 300.000  
94 Tăng Huỳnh Yến Xây dựng 100.000  
95 Gđ. Lê Thị Thu Vân Xây dựng 200.000  
96 Tu nữ Diệu Châu Xây dựng 200Usd  
97 Hội - Vân Xây dựng 100Usd  
98 Phạm Minh Hoàng Xây dựng 200.000  
99 Huỳnh Khang Thinh Vương Xây dựng 1.000.000  
100 Tống Văn Hằng Xây dựng 100Aud