loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Phạm Thị Phương Thảo Xây dựng chung 2.000.000  
2 Gđ. Minh Bảo Xây dựng chung 14.000.000  
3 Bùi Thị Minh Khải Xây dựng chung 1.000.000  
4 Hoàng Quý Hùng Xây dựng chung 200.000  
5 Gđ. Cô Như Hóa (Vũng Tàu) Xây dựng chung 2.200.000  
6 Nguyễn Thị Mỹ Phượng (Cần Thơ) Xây dựng chung 15.000.000  
7 Sư Thiện Đức Cổng chùa 200Aud  
8 Gđ. Vũ Quang Minh - Đan Phượng Xây dựng chung 60.000.000  
9 Nhóm Sơn La (Ngo Thi Thuy Hang) Xây dựng chung 6.700.000  
10 Gđ. Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 500.000  
11 Vũ Quang Minh Xây dựng chung 500.000  
12 Lương Thị Ngọc Hân - Trần Quang Xây dựng chung 500.000  
13 Sư Pháp Chí - Sư Viên Hạnh - Sư Pháp Tân Xây dựng chung 1.000.000  
14 Gđ. Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Tạ Thiên Minh Xây dựng chung 250.000.000  
15 Nguyễn Đình Vũ Xây dựng chung 500.000  
16 Gđ. Ngọc Đài - Ngọc Hương Xây dựng chung 5.000.000  
17 Gđ. Trang - Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
18 Lưu Thị Ngọc Thanh - Đinh Thị Ngọc Vạn Tăng xá 300.000  
19 Gđ. Bà Bùi Thị Ngọ Xây dựng chung 1.000.000  
20 Diệu An Xây dựng chung 100.000  
21 Anh Tuấn Cổng chùa 1.000.000  
22 Trần Thị Xuân Mai Xây dựng chung 5.000.000  
23 Thái Thị Nhân Hằng Xây dựng chung 20.000.000  
24 Gđ. Khánh An 400.000  
25 Nguyễn Văn Thình Xây dựng chung 5.000.000  
26 Gđ. Út Đặng và các con Cổng chùa 11.000.000  
27 Gđ. Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
28 Gđ. Phạm Duyên - Phạm Thị Xuân Lan Cổng chùa 5.000.000  
29 Gđ. Nguyễn Văn Hiệp Cổng chùa 3.000.000  
30 Võ Xuân Thùy Cổng chùa 100.000  
31 Hồ Thị Ngọc Bích (chị của Hồ Thị Nga - Như Tịnh) Xây dựng chung 50.000.000  
32 Ngô Tiểu Phương Xây dựng chung 20.000.000  
33 Lê Nguyễn Đài Trang Xây dựng chung 500.000  
34 Nguyễn Thúy Châu Cổng chùa 300.000  
35 Gđ. Tâm Phúc - Hoa Đức - Tâm Như - Tâm Đức Cổng chùa 20.000.000  
36 Thi Thi Xây dựng chung 10.000.000  
37 Tran Van Hung Xây dựng chung 200.000  
38 Vo danh (12/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
39 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
40 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
41 Vo danh (11/02/21) Xây dựng chung 9.000.000  
42 Nguyen Thuy Dai Trang Xây dựng chung 20.000.000  
43 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 3.000.000  
44 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 1.500.000  
45 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
46 Vo danh (06/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
47 Gd. Tinh Vien (Da Nang) Xây dựng chung 100.000.000  
48 Vo Danh (05/04/21) Xây dựng chung 1.000.000  
49 Nghiem Chi Xây dựng chung 2.000.000  
50 Vo danh (05/04/21) Xây dựng chung 200.000  
51 Nguyen Vu Bao Chau (02/04/21) Xây dựng chung 5.000.000  
52 Tran Thi Huong Lan (02/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
53 Hong Vu Xây dựng chung 100.000  
54 Vo danh (31/03/21) Xây dựng chung 100.000  
55 Pham Thi Le Xây dựng chung 2.000.000  
56 Vo danh (29/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
57 Vo danh (29/03/21) Thiền xá 500.000  
58 Nguyen Thi Phuong Hang Pham Thi Thuc Xây dựng chung 1.000.000  
59 Nguyen Thi Phuong Hang (Tam Lieu Nguyen) Xây dựng chung 50.000.000  
60 Vo danh (27/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
61 Thanh Tam Xây dựng chung 1.000.000  
62 Vo danh (25/03/21) Xây dựng chung 300.000  
63 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
64 Vu Thi Bich Hao Xây dựng chung 5.000.000  
65 Phan Thi Duc Xây dựng chung 50.000  
66 Tran Thi Vinh Xây dựng chung 50.000  
67 Vo danh (20/03/21) Xây dựng chung 25.000.000  
68 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
69 Thai Thi Nhan hang (19/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
70 Vo Danh (19/03/21) Xây dựng chung 500.000  
71 Le Thi Thuy Quyen Xây dựng chung 500.000  
72 Tuong Van Xây dựng chung 4.000.000  
73 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 300.000  
74 Vo Danh (16/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
75 Ho Dang Thuan (My) Xây dựng chung 27.804.000  
76 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
77 Doan Thi Quy Hoi - Nguyen Van Cong Xây dựng chung 300.000  
78 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
79 Vo Danh (13/03/21) Xây dựng chung 250.000  
80 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
81 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
82 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
83 Vo danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
84 En Kiem Thiền xá 70.000.000  
85 Vo Danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
86 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
87 Vo Danh (10/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
88 Vo danh (09/03/21) Xây dựng chung 350.000  
89 Vo Danh (09/03/21) Xây dựng chung 5.000.000  
90 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (09/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
91 An Hy (Tanh Biet) Xây dựng chung 10.000.000  
92 Nguyen Thi Kha Xây dựng chung 500.000  
93 Tam Chinh Dao Xây dựng chung 5.000.000  
94 MH va GT Xây dựng chung 1.000.000  
95 Vo danh (03/03/21) Xây dựng chung 500.000  
96 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
97 Gđ. Ngo The Thang Xây dựng chung 1.000.000  
98 Vo danh (27/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
99 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
100 Tue Quang Xây dựng chung 3.000.000