loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Như Vân Chung 10.000.000  
2 Gđ. Mai Thị Diệu Cổng Tam Quan 3.000.000  
3 Nguyên Trực Chung 1.000Usd  
4 Chị Đẩu (Biên Hòa) Chung 50.000.000  
5 Hựu Huyền Chung 10.000.000  
6 Nguyễn Thị Yến Xây dựng 100.000  
7 Ngô Thị Bé Xây dựng 100Usd  
8 Diệu Huệ Tăng xá 10.000.000  
9 Dương Tấn Tài (Chân Tâm Đức) Thiền xá 1.000.000  
10 Đinh Thị Huệ (Đinh Công Miên) Xây dựng 500.000  
11 Phan Thi Phuong Thao Thiền xá 1.000.000  
12 Nguyen Pham Thu Van - Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng 2.000.000  
13 Phan Minh Thuy Xây dựng 1.000.000  
14 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
15 Vô Danh (05/10 - 8:31) Xây dựng 5.000.000  
16 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
17 Lê Thị Thu Trang Tăng xá - Thiền xá 10.000.000  
18 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
19 Nguyen Ngoc Duy Thiền xá - Tăng xá 600.000  
20 Gđ. Ngo Nhat Thai - Quang Hanh Tăng xá 20.000.000  
21 Vô Danh (ngày 30/8 - 14:23) Xây dựng 10.000.000  
22 Vô Danh (ngày 30/9 - 14:20) Xây dựng 20.000.000  
23 Vô Danh (ngày 30/9 - 12:54) Xây dựng 10.000.000  
24 Gđ. Kim Hương xây dựng 3.000.000  
25 Lê Thị Thu Trang (Đức Hạnh) Tăng xá 15.000.000  
26 Nguyễn Thu Hà (Tuệ Minh) Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
27 Tu viện Diệu Nhân (USA) Xây dựng 500Usd  
28 Gđ. Dung - Phuong Xây dựng 10.000.000  
29 Gđ. Đinh Thị Vân Anh Tăng xá 30.000.000  
30 Bùi Thúy Quỳnh Chung 1.000.000  
31 Gđ. Tuyết Vi Xây dựng 100.000  
32 Gđ. Nguyễn Thanh Thúy - Dương Văn Dũng Xây dựng 2.000.000  
33 Nguyễn Thị Ngôn Xây dựng 500.000  
34 Bác sĩ Phụng + Phước Xây dựng 6.000.000  
35 Tu nữ Diệu Mai Tăng xá 3.000.000  
36 Trần Thị Cẩm Nhung Tăng xá 200.000  
37 Vĩnh Lợi Hưng Tăng xá 300.000  
38 Trần Thị Kim Xuân Tăng xá 200.000  
39 Gđ. Phạm Thị Hồng Diệp Tăng xá 5.000.000  
40 Han H Ngoc - Phuoc Ngoc 1.000.000  
41 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
42 Bui Phong Chau Chung 2.000.000  
43 Gđ. Hiep - Tram (Đà Nẵng) Thiền xá 300.000  
44 Nguyễn Thị Mộng Dung (Chúc Minh Lực) Xây dựng 500.000  
45 Thị Hạnh Xây dựng 200.000  
46 Diệu Huệ Tăng xá 9.000.000  
47 Lê Đức Hậu Tăng xá 20.000.000  
48 Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) Xây dựng 20.000.000  
49 Gđ. Như Tuệ (Sydney) Xây dựng 1.000Aud  
50 Nguyễn Hải Âu (Nhật Nhiên) Xây dựng 2.000.000  
51 Nguyễn Anh Tuấn - Huỳnh Ngọc Vân - Collin Johnston - Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Huỳnh Thái Xây dựng 2.000.000  
52 Nguyễn Ngọc Sinh - Huỳnh Hữu Ngọc - Phạm Đoàn Danh - Lê Huỳnh Thanh Trúc - Phạm Thanh Thư - Phạm Đoàn Dư - Phạm Thanh Thao xây dựng 4.000.000  
53 Nhóm Phật tử Nguyễn Thị Nhâm Tăng xá - Thiền xá 1.500.000  
54 Gđ. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
55 Gđ. Tuyết Mai Tăng xá - Thiền xá 500.000  
56 Gđ. Lan Anh (Đức Lạc) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
57 Nguyễn Xứng (Đà Nẵng) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
58 Trinh Nguyen Nhat Binh Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
59 TBS Group Xây dựng 1.000.000  
60 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Xây dựng 1.000Usd  
61 Phan Thi Le Huong Xây dựng 100.000.000  
62 Bui Thi My Huyen Xây dựng 2.000.000  
63 Le Van Phong Xây dựng 600.000  
64 Ha Bich Thủy Chung 3.000.000  
65 Giác Tâm An Xây dựng 2.000.000  
66 Sư cô Trí Đoan Xây dựng 50.000.000  
67 Chân Giác Pháp Xây dựng 1.000.000  
68 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
69 Vô Danh (Hà Nội) xây dựng 200.000  
70 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 800.000  
71 Vô Danh (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
72 Hoàng Thị Thanh Mai (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
73 Nguyễn Thị Vân Anh (Hưng Yên) Tăng xá 200.000  
74 Nguyễn Xuân Dương (Tổng Cty May Hưng Yên) Tăng xá 5.000.000  
75 Nguyễn Thị Thu Hiền Xây dựng 2.000.000  
76 Vô Danh (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
77 Nguyễn Liên Hương Cổng Tam Quan 2.000.000  
78 Gđ. Lý Thị Mỹ Hạnh - Lý Thị Minh Phượng Thiền xá (1 phòng) 400.000.000  
79 Vũ - Mỹ Tăng xá 1.000.000  
80 Diệu Thường (Thu) Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
81 Gđ. Liễu Huệ Tăng xá - Thiền xá 4.700.000  
82 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 22.350.000  
83 Gđ. Hồ Thị Lê Tăng xá - Thiền xá 5.000.000  
84 Tu nữ Diệu Minh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
85 Gđ. Hạnh Vi Tăng xá - Thiền xá 500.000  
86 Ngô Thị Hồng Hoa Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
87 Cô Như Hóa Tăng xá - Thiền xá 950.000  
88 Sư Trung Thiện Tăng xá - Thiền xá 800.000  
89 Gđ. Dương Thanh Vân Tăng xá - Thiền xá 500.000  
90 Gđ. Thiện Nghiệp Tăng xá - Thiền xá 200.000  
91 Gđ. Sư Viên Y Tăng xá - Thiền xá 500.000  
92 Gđ. Sư Viên Lạc Tăng xá - Thiền xá 1.000.000  
93 Gđ. Trần Ky Tăng xá - Thiền xá 100.000  
94 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tăng xá - Thiền xá 300.000  
95 Gđ. Hoàng Bá Thao Tăng xá - Thiền xá 500.000  
96 Gđ. Cô Phương Anh Tăng xá - Thiền xá 500.000  
97 Tu nữ Diệu Thùy Tăng xá 20.000.000  
98 Đạo tràng Chánh Niệm Chùa Phước Viên Xây dựng 2.000.000  
99 Gđ. Kim Thành Tăng xá 2.000.000  
100 Gđ. Diệu Tường Nguyễn Thị Vân Tăng xá 10.000.000