loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
2 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng 700.000  
3 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Aud  
4 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng 20.000.000  
5 Le Hoai Viet Xây dựng 10.000.000  
6 Do Thi Diem Chau Xây dựng 10.000.000  
7 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
8 Nguyen Duy Huong Xây dựng 1.500.000  
9 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
10 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
11 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng 16.440.000  
12 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
13 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
14 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng 2.000.000  
15 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
16 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.500.000  
17 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
18 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng 10.000.000  
19 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
20 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng 3.000.000  
21 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 100.000.000  
22 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng 21.000.000  
23 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
24 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
25 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
26 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
27 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
28 Gđ. Trí Thọ Xây dựng 20.000.000  
29 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
30 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng 1.000.000  
31 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng 5.000.000  
32 Đinh Hoàng Yến Xây dựng 200.000  
33 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
34 BUP - P - MD Xây dựng 500.000  
35 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
36 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng 5.000.000  
37 Quan Nguyen Xây dựng 1.000.000  
38 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
39 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
40 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
41 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
42 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
43 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
44 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
45 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
46 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
47 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
48 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
49 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
50 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
51 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
52 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
53 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
54 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
55 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
56 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
57 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
58 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
59 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
60 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000  
61 Hà Thị Bông Xây dựng 500.000.000  
62 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
63 Kim Binh Thiền xá 500.000  
64 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
65 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng 10.000.000  
66 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng 100.000  
67 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
68 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng 5.000.000  
69 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng 2.000.000  
70 Con Phật tử Minh Xây dựng 300.000  
71 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
72 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng 1.000.000  
73 Minh Bá Xây dựng 300Usd  
74 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng 5.000.000  
75 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
76 Sư Tuệ Quang Xây dựng 30.000.000  
77 Sư Nguyên An Xây dựng 5.000.000  
78 Gđ. Phật tử Thị Nghè Thiền xá 1.200.000  
79 Võ Thị Diễm Trang Xây dựng 300.000  
80 Cô Mai - Chị Yến Thiền xá 2.000.000  
81 Gđ. Sư Pháp Chí - Sư Chánh Lạc Thiền xá 1.500.000  
82 Ngọc Thủy - Diệu Châu - Diệu Tường - Bích Hằng (Nguyên Hải) Xây dựng 2.000.000  
83 Minh Hiển Xây dựng 3.000.000  
84 Ta Thi Tuoi Xây dựng 500.000  
85 Nguyen Thi Van Phuong Xây dựng 1.000.000  
86 Phung Ngoc Tam Xây dựng 10.000.000  
87 Vô danh Thiền xá 500.000  
88 Lương Thị Tuyết Xây dựng 200.000  
89 Chân Tâm Nguyện Xây dựng 500.000  
90 Ngân và Huy Tăng xá - Thiền xá 500.000  
91 Nhóm Ngọc Vũ (Cô Tám Hiệp + Cô Oanh) Thiền xá 100.000.000  
92 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Thiền xá 100.000.000  
93 Quốc Hòa - Thanh Loan Xây dựng 1.000.000  
94 Gđ. Cố đại đức Giác Bửu Xây dựng 100.000  
95 Phạm Huyền Trang Xây dựng 500.000  
96 Nguyễn Ngọc Diệp - Nguyễn Anh Duy Xây dựng 200.000  
97 Phương Ngọc Xây dựng 200.000  
98 Gđ. Minh Tâm Chung 300Cad  
99 Nguyen Tri Huy Thiền xá 3.000.000  
100 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000