Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2018
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Mẹ Hiệp 6.000.000  
2 Trần Như Thành 20.000.000  
3 Tiên Nguyen 500.000  
4 Lê Hồng Thái - Lê Thị Bích Ngọc 3.000.000  
5 Viên Dung 3.500.000  
6 Hậu - Hiệp 6.000.000  
7 Nguyên Chánh 1.000.000  
8 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 400.000