loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Lưu Thị Ngọc Thanh - Đinh Thị Ngọc Vạn Tăng xá 300.000  
2 Gđ. Bà Bùi Thị Ngọ Xây dựng chung 1.000.000  
3 Diệu An Xây dựng chung 100.000  
4 Anh Tuấn Cổng chùa 1.000.000  
5 Trần Thị Xuân Mai Xây dựng chung 5.000.000  
6 Thái Thị Nhân Hằng Xây dựng chung 20.000.000  
7 Gđ. Khánh An 400.000  
8 Nguyễn Văn Thình Xây dựng chung 5.000.000  
9 Gđ. Út Đặng và các con Cổng chùa 11.000.000  
10 Gđ. Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
11 Gđ. Phạm Duyên - Phạm Thị Xuân Lan Cổng chùa 5.000.000  
12 Gđ. Nguyễn Văn Hiệp Cổng chùa 3.000.000  
13 Võ Xuân Thùy Cổng chùa 100.000  
14 Hồ Thị Ngọc Bích (chị của Hồ Thị Nga - Như Tịnh) Xây dựng chung 50.000.000  
15 Ngô Tiểu Phương Xây dựng chung 20.000.000  
16 Lê Nguyễn Đài Trang Xây dựng chung 500.000  
17 Nguyễn Thúy Châu Cổng chùa 300.000  
18 Gđ. Tâm Phúc - Hoa Đức - Tâm Như - Tâm Đức Cổng chùa 20.000.000  
19 Thi Thi Xây dựng chung 10.000.000  
20 Tran Van Hung Xây dựng chung 200.000  
21 Vo danh (12/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
22 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
23 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
24 Vo danh (11/02/21) Xây dựng chung 9.000.000  
25 Nguyen Thuy Dai Trang Xây dựng chung 20.000.000  
26 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 3.000.000  
27 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 1.500.000  
28 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
29 Vo danh (06/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
30 Gd. Tinh Vien (Da Nang) Xây dựng chung 100.000.000  
31 Vo Danh (05/04/21) Xây dựng chung 1.000.000  
32 Nghiem Chi Xây dựng chung 2.000.000  
33 Vo danh (05/04/21) Xây dựng chung 200.000  
34 Nguyen Vu Bao Chau (02/04/21) Xây dựng chung 5.000.000  
35 Tran Thi Huong Lan (02/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
36 Hong Vu Xây dựng chung 100.000  
37 Vo danh (31/03/21) Xây dựng chung 100.000  
38 Pham Thi Le Xây dựng chung 2.000.000  
39 Vo danh (29/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
40 Vo danh (29/03/21) Thiền xá 500.000  
41 Nguyen Thi Phuong Hang Pham Thi Thuc Xây dựng chung 1.000.000  
42 Nguyen Thi Phuong Hang (Tam Lieu Nguyen) Xây dựng chung 50.000.000  
43 Vo danh (27/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
44 Thanh Tam Xây dựng chung 1.000.000  
45 Vo danh (25/03/21) Xây dựng chung 300.000  
46 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
47 Vu Thi Bich Hao Xây dựng chung 5.000.000  
48 Phan Thi Duc Xây dựng chung 50.000  
49 Tran Thi Vinh Xây dựng chung 50.000  
50 Vo danh (20/03/21) Xây dựng chung 25.000.000  
51 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
52 Thai Thi Nhan hang (19/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
53 Vo Danh (19/03/21) Xây dựng chung 500.000  
54 Le Thi Thuy Quyen Xây dựng chung 500.000  
55 Tuong Van Xây dựng chung 4.000.000  
56 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 300.000  
57 Vo Danh (16/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
58 Ho Dang Thuan (My) Xây dựng chung 27.804.000  
59 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
60 Doan Thi Quy Hoi - Nguyen Van Cong Xây dựng chung 300.000  
61 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
62 Vo Danh (13/03/21) Xây dựng chung 250.000  
63 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
64 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
65 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
66 Vo danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
67 En Kiem Thiền xá 70.000.000  
68 Vo Danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
69 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
70 Vo Danh (10/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
71 Vo danh (09/03/21) Xây dựng chung 350.000  
72 Vo Danh (09/03/21) Xây dựng chung 5.000.000  
73 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (09/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
74 An Hy (Tanh Biet) Xây dựng chung 10.000.000  
75 Nguyen Thi Kha Xây dựng chung 500.000  
76 Tam Chinh Dao Xây dựng chung 5.000.000  
77 MH va GT Xây dựng chung 1.000.000  
78 Vo danh (03/03/21) Xây dựng chung 500.000  
79 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
80 Gđ. Ngo The Thang Xây dựng chung 1.000.000  
81 Vo danh (27/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
82 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
83 Tue Quang Xây dựng chung 3.000.000  
84 Tran Diem Nga Xây dựng chung 1.500.000  
85 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
86 Tran Thi Phuong Thao Xây dựng chung 2.000.000  
87 Duc Minh Nhom Tanh Biet Xây dựng chung 10.000.000  
88 Tam Hong Nhu (22/02/21) Xây dựng chung 3.000.000  
89 Duong Vu Truong - Lu Huynh Tram Xây dựng chung 200.000  
90 Vo danh (21/02/21) Xây dựng chung 50.000.000  
91 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
92 Gđ. Hoang Tuyet Mai Xây dựng chung 5.000.000  
93 Nguyen Quoc Bao Xây dựng chung 3.000.000  
94 Nguyen Duc Tho Xây dựng chung 2.000.000  
95 Dieu Chau Xây dựng chung 1.000.000  
96 Vo Danh (18/02/21) Xây dựng chung 500.000  
97 Nguyen Thi Hong (18/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
98 Nguyen Thi My Phuong Xây dựng chung 2.000.000  
99 Nguyen Thi Hong (17/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
100 Dam Thi Thanh Thuy Xây dựng chung 1.000.000