loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Hình Ảnh Đại Lễ Dâng Y Kathina 2018 Tại Tổ Đình Bửu Long

Lễ Dâng Y Kathina là truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa đến nay sau mỗi mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Khắp nơi trên các nước Phật giáo Nguyên thủy, các cận sự nam, cận sự nữ và quý Phật tử nô nức tổ chức lễ Dâng y Kathina đến chư Tăng đã an cư tại một ngôi chùa.
Hòa cùng không khí đó, năm nay, nhóm Phật tử tại Úc và Việt Nam đã đồng hoan hỷ cùng nhau tổ chức Lễ Dâng y Kathina đến chư Tăng tại Tổ đình Bửu Long sau khi được sự chấp thuận của Ngài HT Viên Minh từ năm 2010. Từ nửa vòng trái đất xa xôi, các Phật tử đã cùng nhau hộ độ, cúng dường tứ sự đến chư Tăng thật chu đáo và đầy đủ trong suốt ba tháng an cư. Đại lễ diễn ra thật trang nghiêm và long trọng dưới sự chứng minh của chư Tăng Ni, Tu nữ cùng sự tham dự của gần hai ngàn Phật tử trên cả nước. 
“Tam Y quả bát chân truyền
Đời sau vẫn mãi phước điền thiên nhân
Thành tâm lễ bái kính dâng
Gieo duyên giải thoát muôn phần an vui.”
Lời tác bạch cúng dường thanh cao của các thí chủ cùng với hình ảnh quý Phật tử hoan hỷ cùng nhau nhiễu quanh Bảo Tháp Gotama, trên đầu là y bát cùng tứ sự dâng cúng chư Tăng, từng đoàn, từng đoàn nối nhau như thấp thoáng đâu đó hình ảnh vị Nữ Đại thí chủ Visakha năm nào đã dâng chiếc y đầu tiên đến Đức Phật tại Kỳ Viên Tịnh xá hơn hai ngàn năm trăm năm trước.
Nguyện cầu cho phần phước báu thanh cao này đến tất cả, mong cho tất cả nhất là gia đình của chư thí chủ năm nay luôn được hạnh phúc, an vui và tấn hóa trên con đường giác ngộ giải thoát.
Dưới đây là một số hình ảnh của Đại Lễ:

 
Trở lại     Đầu trang