loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Lễ Thánh Hội và Lễ Bế Giảng Khóa XGGD Lần Thứ 6 năm 2018 tại Chùa Huyền Không
 
 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
Chùa Huyền Không, Hương Hồ, Hương Trà, TT-Huế
 
CHƯƠNG TRÌNH
 
LỄ THÁNH HỘI &
 
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA XGGD LẦN THỨ 6 NĂM 2018
 
(Ngày 02/3/2018)
 
Buổi sáng:
7 giờ 00:     Phật tử thập phương vân tập
7 giờ 10:     Khoá kinh Tam Bảo tóm tắt
8 giờ 00:     Đặt Bát hội (tu nữ và Phật tử các giới)
9 giờ 00:     Lễ bế giảng khoá Xuất gia Gieo duyên năm 2018 chính thức
                   - Cung thỉnh chư Đại đức Tăng quang lâm Hội Trường
                   - Sa-di, tu nữ, chư thiện nam tín nữ cung nghinh, đảnh lễ chư Tăng
                   - Giới thiệu chư tôn đức chứng minh
- Thông qua chương trình
                   - Báo cáo kết quả Khóa Xuất gia Gieo duyên năm 2018
                   - Đạo từ của Thượng tọa Pháp Tông (Trưởng BTC)
                   - Trưởng BTC tặng bằng “Vì Tương Lai Phật Giáo” cho các  giảng sư
                   - Trưởng BTC trao bằng “Chứng Nhận” cho các học viên
- Nghi thức xả giới
- Các học viên thọ trì Tam quy, Ngũ giới
                   - Đại diện nhóm phát biểu cảm nghĩ về Khoá Tu             
                   - Tuyên bố bế giảng.(Trưởng BTC)
- Cảm tạ của Ban Tổ chức
10 giờ 30:   - Tác bạch và nghi thức dâng cúng lễ Trai Tăng
                  - Chư Tăng mở khóa lễ Cầu An đầu năm
                  - Phóng sanh
11 giờ 15:    - Chư Tăng thọ trai; Phật tử dùng cơm thân mật               
Buổi tối:
18 giờ 00   : - Khóa kinh Tam Bảo
                    - Phát nguyện thọ Đầu-đà
19 giờ 00   : Cúng dường ánh sáng lên chư Đại Thánh Tăng
20 giờ 00   :  - Tụng kinh Lễ Thánh Hội – Rằm Tháng Giêng
                     - Tọa thiền
                     - Kinh hành
21giờ 30    : Đố vui Phật Pháp
22 giờ 30   : Bốc quẻ đầu năm                      
23 giờ 30   : Hồi hướng công đức
 
Hoàn mãn.
 

 

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang