loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình đêm Đầu-đà rằm tháng Giêng (2018 - 2562) tại Tổ đình Bửu Long

    CHƯƠNG TRÌNH     

ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG TẠI TỔ ĐÌNH BỬU LONG

DL 2018      PL 2562
 

  18g00

-

Chư Phật tử tề tựu

  19g00

-

Lễ bái Tam Bảo

 

-

Nguyện Thọ Đầu Đà 

 

-

Thuyết Pháp 

 

-

Giải lao 

  22g30

-

Hành thiền 

 

-

Giải lao – kinh hành 

  23g30

-

Cung nghinh Xá Lợi 

 

-

Chiêm bái Xá Lợi 

 

-

Giải lao 

  1g30

-

Hái hoa Phật Pháp 

 

-

Giải lao 

  3g00

-

Luận đạo 

  4g30

-

Tụng kinh 

 

-

Hồi hướng công đức 

  5g30

-

Dùng điểm tâm sáng

--- HOÀN MÃN ---

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang