loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Hình ảnh đêm Đầu-đà Rằm tháng Tư tại Tổ đình Bửu Long

  
Theo dự kiến, đêm Đầu-đà Rằm tháng Tư (2018-2562) tại Tổ đình Bửu Long sẽ diễn ra ở Bồ-đề Phật cảnh và tại Chánh điện. Nhưng do trời mưa nhẹ vào buổi chiều nên toàn buổi lễ đã được tổ chức ở trong Chánh điện. Chư Phật tử đã hoan hỷ đến tham dự rất đông đảo.

Một vài hình ảnh đêm Đầu-đà Rằm tháng Tư (2018-2562) tại Tổ đình Bửu Long

 
Trở lại     Đầu trang