loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Một số hình ảnh Lễ Húy nhật lần thứ 16 Ngài cố Trưởng lão Hộ Nhẫn

Mỗi năm vào ngày 6/9 âm lịch là chư Tăng Ni Phật tử Nam Tông TT-Huế long trọng cử hành lễ huý nhật Ngài Hoà thượng Hộ Nhẫn, Đức Cố Tăng trưởng Phật giáo Nam Tông, bậc đạo hạnh chân tu, đã trọn đời tinh tấn tu hành và nghiêm trì giới luật, một tấm gương ngời sáng của người con Phật đang thực hành giáo Pháp mỗi ngày.

 

Cũng vào những ngày này năm Nhâm Ngọ (2002), trời đất Cố Đô ngập trong màu mưa trắng xóa, chư Tăng và Phật tử vô cùng bàng hoàng và kính tiếc trước việc Ngài hoát nhiên từ bỏ nhục thân, an nhiên viên tịch. 

Cuộc đi, cuộc về, hiện hữu, phi hữu, muôn đời chỉ là huyễn mộng. Nhưng  với  một đời tu hành trong lành và tinh tấn của Ngài, khi đi qua cuộc đời giả tạm này, đã thật sự để lại một Pháp thân cao quý cho cuộc đời . Và, mỗi khi nghĩ về Đức Cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn, chúng ta sẽ cảm nhận được hương thơm đức hạnh từ cuộc đời tu hành của Ngài, như còn mãi với thời gian. Như luôn  nhắc nhở chúng ta tinh tấn trên đường tu tập, để hoàn thiện chính mình.

 

Thấm thoát mà đã mười sáu năm Ngài ra đi, hôm nay toàn thể Tông môn hiếu quyến chúng con, thành kính cử hành lễ húy nhật tưởng niệm Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 
Trở lại     Đầu trang