loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Hủy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm lần thứ 34


            Hằng năm, vào ngày 13/7AL, tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ húy nhật Đức Tôn Sư Giới Nghiêm, người đã xây dựng ngôi chùa này vào năm 1958.

           Buổi lễ húy nhật sáng ngày 13/7/Mậu Tuất tại chùa Định Quang, đã được thành tựu mỹ mãn, trang nghiêm và đầy đạo vị. Quang lâm tham dự trong buổi lễ đầy đủ chư Tôn Đức tăng, Ni của Phật Giáo Nguyên Thủy Thừa Thiên Huế do Ngài Hòa thượng Pháp Tông, Trưởng Hệ phái tỉnh dẫn đầu. Chư thiện nam tín nữ , môn đồ hiếu quyến của Đức Tôn Sư cũng tham dự.

           Trong không khí trang nghiêm, mở đầu buổi lễ bằng thời Pháp thoại của Đại đức Tâm An với thiện tín, tiếp đó là lễ Trai Tăng cúng dường của thí chủ. Không khí buổi lễ đầy hoài niệm vì cũng đang trong mùa Vu Lan báo hiếu của người Việt. Chư Tăng và Phật tử các giới bùi ngùi cảm xúc khi chiêm quan di ảnh bậc thầy khả kính một thời!

            Ngài Hòa thượng Trưởng hệ phái đại diện chư Tăng dâng hương cúng dường đến Giác linh Ngài Giới Nghiêm, tiếp theo là Khóa kinh cầu nguyện và hồi hướng dâng quả phước lên Giác linh Đức Tôn Sư được tiến hành trang trọng, chí thành.

An Nguyên

Một số hình ảnh của buổi lễ: 

 
Trở lại     Đầu trang