loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Lễ Hội Huyền Không năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ HỘI HUYỀN KHÔNG
Ngày 14- 15/2/Mậu Tuất ( Thứ sáu - Thứ bảy, 30- 31/3/2018)
-----0-----
 
Ngày 14/2/Mậu Tuất:
18g         : Khóa lễ Tam Bảo.
        19g         : Chư Tăng và Phật tử bộ hành ra bến đò.
                        - Khóa kinh Cầu siêu thủy giới.                            
                        - Phóng sanh - phóng đăng cầu nguyện.
 
Ngày 15/2/Mậu Tuất
 
BUỔI SÁNG:
        08g         : Thập phương Phật tử vân tập.
        08g30     : Đại đức Tăng ni quang lâm.
        09g         : Phật tử Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.
        09g30     : Cung thỉnh Đại đức Tăng quang lâm Phật điện.
                        - Khai từ.
                        - Thông qua chương trình.
 - Báo cáo tổng quát tình hình sinh hoạt của Tăng-già Phật giáo Nam Tông TT- Huế trong năm qua (2017)
 - Thiện nam tín nữ Phật tử thọ Tam qui - Ngũ giới
                        - Chư Tăng tụng kinh chúc phúc
                        - Phóng sanh                 
        10g30     : Thuyết Pháp
        11g15     : Hồi hướng công đức
        11g30     : - Chư Tăng ni thọ trai
                        - Thiện nam tín nữ Phật tử dùng cơm thân mật
        
BUỔI TỐI:
        18g – 21g : Gặp mặt nhân 40 năm chùa Huyền Không hiện diện tại thôn Nham Biều, xã Hương Hồ (1978 – 2018)
       
HOÀN MÃN
Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang