loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2562 - DL.2018 tại Tổ đình Bửu Long


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA

(PL. 2562   -   DL. 2018)

(Ngày 17/9 Mậu Tuất - 25/10/2018)

 

        07giờ 00:    - Chư Phật tử tề tựu

        07 giờ 30:   - Chư Tăng quang lâm

        08 giờ 00:   - Lễ bái Tam Bảo

        08 giờ 30:   - Nhiễu Phật 3 vòng

        09 giờ 00:   - Nghi thức Dâng Y

                            - Truyền thọ quy giới

                            - Tác bạch Dâng Y

                            - Tuyên ngôn Tăng sự


                            - Nghi thức thọ Y

                            - Lời cảm tạ của Ban tổ chức

        10 giờ 00:   - Trai tăng

                             - Khóa lễ Cầu An – Kỳ Siêu

        10 giờ 30:   - Thuyết pháp (Thầy Viên Minh)

        11 giờ 00:   - Bữa cơm thân mật của Chư Phật tử

 

HOÀN MÃN


Thí chủ chính:

- Nhóm Phật tử ở Úc

- Nhóm Phật tử ở Việt Nam

 

 

 
Trở lại     Đầu trang