loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Danh sách thí chủ cúng dường Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I - Chùa Huyền Không
Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I - Chùa Huyền Không - Ngày Bế Giảng 2/6
Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I - Chùa Huyền Không - ngày 01/6/2013
Một số hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I - Chùa Huyền Không - ngày 31/5/2013
Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I - Chùa Huyền Không - ngày 30/5/2013
 
 
Trở lại     Đầu trang