loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày20/5/2015

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày19/5/2015

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày18/5/2015

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày17/5/2015

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ III - Chùa Huyền Không - Ngày Khai giảng 16/5/2015

 
 
Trở lại     Đầu trang