loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Trong các ngày từ 4-8/3/2009 tại Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu, Sagaing, Myanmar Hội thảo định kỳ 2 năm một lần do Hiệp hội Các trường đại học Phật giáo Theravāda quốc tế (ATBU – Association of Theravāda Buddhist Universities) tổ chức đã diễn ra trọng thể...
Trung tuần tháng 5 năm 2006, trường Trung cấp Phật học TT - Huế cơ sở Hệ phái Nam Tông tại chùa Huyền Không đã tổ chức thi học kỳ II cho hai lớp: Cao trung II và Sơ trung II năm học 2005 – 2006. Tiếp đó, vào hạ tuần tháng 5 năm 2006, kỳ thi tốt nghiệp cho các Tăng sinh lớp Cao trung II cũng đã được tiến hành. Kết quả cả 5 Tăng sinh của lớp này đều thi đậu với số điểm rất cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2007, Hệ phái Nam Tông TT - Huế đã tiến hành các sinh hoạt về Văn Hóa - Giáo Dục như sau:
Hôm nay ngày 20/9/2007, trường Trung cấp Phật học Nam Tông tại chùa Huyền Không tổ chức lễ Tổng kết năm học 2006 – 2007 và lễ Phát thưởng
 
 
Trở lại     Đầu trang