loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Trong các ngày từ: 10-15/7/2013(3-8/6/Quý Tỵ) tại chùa Huyền Không sẽ có khóa Thiền Vipassana do thiền sư Khánh Hỷ hướng dẫn. Quý vị thiện nam tín nữ Phật tử nào muốn tham dự tu học xin vui lòng...
Nhằm mục đích hỗ trợ kiến thức, kĩ năng môn Anh văn cho học sinh địa phương có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo nhịp cầu thân thiện giữa thế hệ trước và thế hệ sau, chùa Huyền Không tiếp tục mở các lớp Anh văn miễn phí cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 năm học 2013-2014.
Chương trình Khai giảng năm học mới 2013-2014 của Trung Tâm Anh Ngữ Chùa Huyền Không

Phương danh thí chủ hùn phước trong Khóa Tu Học Mùa Hè lần thứ 4 - năm 2013

Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè Lần Thứ 4 - Chùa Huyền Không - Ngày Bế Giảng 18/06/2013
 
 
Trở lại     Đầu trang