loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Chùa Bửu Môn
Địa Chỉ: 2701 Procter St
Port Arthur. TX 77640
USA
Điện Thoại: (1-409) 982-9319; 985-3749
Trụ Trì: Tỳ khưu Huyền Việt
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang