loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Thích Ca Thiền Viện
Địa Chỉ: 15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504
USA
Điện Thoại: (1-909) 780-5249
Trụ Trì: Hòa thượng Kim Triệu
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại khác
 
 
Trở lại     Đầu trang