loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Chùa Trúc Lâm
Địa Chỉ: 7020 N. Western Avenue
Chicago. IL 60645
USA
Điện Thoại: (1-773) 274 2723
Trụ Trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang