loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Thiền Đường Sakya Muni
Địa Chỉ: 33 Emile Gemton Montbeon
89340 Saint Agnan
FRANCE
Điện Thoại: (33-3) 86.96.19.44
Trụ Trì: Sư cô Diệu Tịnh Phụ Trách: Mme Ly Nareth Phone: (33-1) 69.53.09.97
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại khác
 
 
Trở lại     Đầu trang