loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Phù Vân Am
Địa Chỉ: RD 2 Box 437 A
Newton. TX 75966
USA
Điện Thoại: (1-409) 384-2860
Trụ Trì: Tỳ khưu Tịnh Ðức
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang