loading
Các chùa Nguyên Thủy tại hải ngoại
Chùa Tam Bảo

Địa Chỉ: 4766 N. Rockspring Rd
Apopka. FL 32712
USA
Điện Thoại: (1-407) 886-7092
Trụ Trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro

Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang