loading
Tin Xây Dựng
Sau phần ép cọc bê-tông từ ngày 19/5 - 26/5 Đinh Hợi, việc đào hố móng và chuẩn bị sắt thép...
Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước Lót Đá Đường Quanh Bảo Tháp thờ Xá-lợi tại Tổ Đình Bửu Long
Sau hai tháng san lấp mặt bằng kể từ ngày làm Lễ Chú Nguyện (28/4/2007), đúng 13 giờ ngày 1/8/2007, Tổ đình Bửu Long đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng...
Lễ chú nguyện khởi công xây dựng Bảo Tháp Xá-lợi Tổ Đình Bửu Long đã được cử hành trọng thể tại vị trí xây tháp, vào lúc 8 giờ ngày 28/04/2007, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Đinh Hợi, dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng-già Nguyên Thủy Việt Nam, với sự tham dự của quí Tu Nữ, chư thiện nam tín nữ, cùng chư vị khách quí trong và ngoài nước.
 
 
Trở lại     Đầu trang