loading
Tin Xây Dựng
Nhà chùa dự định lắp đặt 8 cây quạt trần loại 12 cánh, có thiết bị điều khiển từ xa ở phòng khách thuộc tầng trệt và phòng Hội họp ở tầng tháp thứ nhất mỗi phòng 4 cây...
Bổ sung tiếp hạng mục hoàn thiện Bảo tháp chùa Huyền Không: Sơn nội thất...
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Thưa chư thiện nam tín nữ,...
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HỆ THỐNG ĐIỆN BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG:
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HOÀN THIỆN BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG:
 
 
Trở lại     Đầu trang