loading
Tin Xây Dựng
Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước Lót Đá Đường Quanh Bảo Tháp
Stt  PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ Số mHùn Phước
1 Gđ. Ngô thị Thanh Loan 10
2 Tu nữ Trương thị Nương 10
3 Cô Quảng 5
 4  Gđ. Thiện An   10 
5 Gđ. Thiện Chánh - Ngọc Tốn 17
6 Gđ. Cô Tùng 5
7 Gđ. Bé Hồng 5
8 Cô Thành - Cô Hóa 3
9 Cô Tư Bông 3
10 Cô Bé 2
11 Gđ. Duy Oanh  2 
12 Gđ. Út Đặng  1 
13 Gđ. Phạm thị Hồng Nhung   1 
14 Gđ. Ngô thị Xuân Sơn  1 
15 Quách Hoa Anh 10 
16 Cô giáo Hạnh
17 Tu nữ Sáu Đào
18 Gđ. Lưu thị Bính & các con
19 Cô Minh Lệ
20 Nguyễn thị Thúy Nga
21 Lê Trung Thành
22 Võ thị Anh & Chi
23 Võ văn Trí & Maurice
24 Diệu Chương - Lê thị Huệ
25 Hồng Tuấn - Đinh thị Oanh
26 Catherine - Trần thị Quí
27 Hồng Thảo - Vinh Diệu Tịnh
28 Kim Phòng
29 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy 2,5
30 Tống thị Nuôi 1
31 Nguyễn văn Ứa 1
32 Nguyễn thị Hồng - Dương Thu Hà 1
33 Tăng văn Xoài - Trần thị Trước 1
34 Trần Ngọc Mai - Nguyễn văn Bảy 1
35 Hồng thị Nhơn & các con 18
36 Tu nữ Diệu Mai 1
37 Tu nữ Hai Hiếu 
38 Gđ. Phan văn Xuân
39 Cô Năm - Huệ - Lệ 
40 Gđ. Xuân Lập 
41 Cô của Vân + Thủy 
42 Ngô thị Thu Thủy 
43 Tu nữ Như Thể 
44 Bà Trương Nguyệt 
45 Trần thị Ngọc Lan 
46 Trương Đình Cường 
47 Chung - Lộc và các con  20 
48 Gđ. Sáu Hộ 2
49 Gđ. Kim Lệ 0,5
50 Trần Huế - Trần thị Huệ 4
51 Trần thị Bốn - Trần Hữu Thêm 4
52 Phan thị Thu Thủy - Trần Phan Trung 4
53 Trần Hữu Hiền - Trần thị Chi 
54 Trần Huỳnh Minh Tuấn - Huỳnh thị Lộc 
55 Trần Như - Minh Thu 
56 Trần Huỳnh Minh Anh  10 
57 Mai thị Lâm 
58 Gđ. Phan Đình An - Bích Ngọc  20 
59 Tu nữ Ba Đẹp 
60 Tu nữ Ba Điền 
61 Bà Tám Mỹ  0,5 
62 Nguyễn thị Liêm  50 
63 Cháu cô Liêm 
64 Trần thị Thôi 
65 Trần thị Khứu - Trương Tiến Hưng 
66 Ngô Thu Hiền - Trương Tiến Hoàn 
67 Trương Đình Mỹ - Trương thị Loan 
68 Trương thị Đoạt - Tôn Nữ Minh Ngọc 
69 Tu nữ Liễu Tâm 
70 Sư Tâm An  32 
71 Nguyễn thị Thanh Loan (Chơn Tín) 
72 Sư Tuệ Quán  10 
73 Phan Đình Vinh  10 
74 Gđ. Francois 
75 Năm Tài Hà (USA)
76 Ba Diên (USA) 
77 Gđ. Cảnh Duyên (Pháp)
78 Sư Giác Tuệ (Pháp) 
79 Trần thị Hữu (Pháp) 
80 Cô Chi - Hồng (con Ngọc Lan) 
81 Hồng + E + cháu Nguyễn Minh Tài 
82 Gđ. Trần Ngọc Sơn & các con 
83 Gđ. Hà Bertrand - Louis Toàn 
84 Gđ. Tống thị Đến - Trần Ngọc Lâm 
85 Võ thị Lê - Trần văn Ba 
86 Cố tu nữ Nguyễn thị Hảo 
87 An Ngọc, Hoàng Minh, Th. Duy, Ng. Tùng 0,6
88 Gđ. Nguyên Hương - Chơn Minh 1
89 Diệu Thường - Văn Thơ  1
90 Gđ. Dũng Ngọc - Cô Yến - Trúc Tâm 0,5 
91 Th. Trang, T. Kiệt - Nh.Quỳnh, Đ. Khoa  0,4 
92 Cô Tâm Uyên 
93 Gđ. Tuấn Thương - Châu Tịnh Trúc 
94 Tu nữ Lê thị Nhan 
95 Diệu Liên - Diệu Ngọc - Viên Dung
96 Tiền Vĩnh An - Gđ. Thái Dũng  2,5 
97 Tôn Nữ Thị Thí  0,5 
98 Gđ. Trần Bạch Tuyết & các con
99 Gđ. Thức Tuyết & các con 
100 Băng Huyền - Trinh - Điệp 
101 Phương Anh - Phương Ngọc  10 
102 Liễu Vân  10 
103 Dung 
104 Gđ. Phước - Gđ. Pháp Lộc - Diễm 
105 Nguyễn Danh Đáng 
106 Gđ. Huyền Khai  20 
107 Tu nữ Vô Niệm  10 
108 Gđ. Hà - Việt - Nam 
109 Gđ. Hùng - Loan - Trọng - Đức  10 
110 Cô Chung Bích Loan   0,6 
112 Gđ. Nhật - Hiên - Quân 3
113 Gđ. Bình - Châu - Gia Ân - Vỹ Tâm 7
114 Gđ. Thắng - Thủy - Trúc - Trí 2
115 Gđ. Đông - Hằng 3
116 Minh Huy - Minh Khôi - Ng. thị Dương 3
117 Gđ. Vinh - Uyên - Tuấn Anh - Th. Trúc 1,5
118 Gđ. Tuấn - Mai + Nguyễn văn Tế 2
119 Long - Thu + V. Hiếu + T. Ban + Ng. Trung 2
120 Ng. Hương - Nh. Tân - Th. Bình - Th. Lan   2 
121 Gđ. Hà - Phương & các con 32,3 
122 Gđ. Ông Bà Hai Một 
123 Gđ. Trần văn Ni 
124 Cô Thùy - Tô văn Luân - Tô thị Lập 
125 Thông - Oanh - Duy - Vũ - Tuấn 
126 Hòa - Lê - Hiền - Thi 
127 Gđ. Quảng - Thủy 
128 Gđ. Nguyễn Trong Bình  10 
129 Cty TNHH Phú Mỹ Phước  10 
130 Gđ. Bé Quýt  10 
131 Sư Giác Hoằng  10 
132 Gđ. Cầu - Nga - Nhiên - Khanh 
133 M. Hạnh, V. Chiến, H. Phương, Nh. Thủy 
134 Ông Tư Bạch Đằng  11 
135 Gđ. Mỹ Tiên 
136 M. Tuyền - Huy Minh - Hữu Trí - Th. Hà 
137 Gđ. Th. Loan - Gđ. Mỹ & Thương 
138 Cô Võ thị Năm  0,3 
139 Ô. Trần Hải & B. Hoàng Thị Tý 10
140 Gđ. Bà Giáo Chương 2
141 Cô Phi Phượng - Bồi Thêm 2
142 Gđ. Ông Đinh Bá Huế 2
143 Cao Tuyết Trinh 2
144 Gđ. Ông Phạm Hồng Chí 1
145 Ng. Văn Tông - Ng. Thị Đức 0,4
146 Gđ. Thùy Nhi 3
147 Cô Bảy Kim Anh 2
148 Ng. Thị Ngọc Kiều 2
149 Gđ. Thu - Ngô & các con 1
150 Cháu cô Mai 1
151 Phật tử hành thiền ngày 18/7 4,5
152 Bà Bảy Mỹ 3
153 Gđ. Lê Minh Quang 2
154 Tu nữ Diệu Niệm 1
155 Bích Vân - Bích Thu 1
156 Bà Nguyễn Thị Mè 1,5
157 Huỳnh Thị Ba - Huỳnh Văn Hoàn 1
158 Huỳnh An - Huỳnh Lộc 1
159 Bà Võ Thị Tám - Bà Bảy Tân Châu 1
160 Đoàn Pt. Hồng Ngự & Đồng Tháp 8
161 Gđ. Sâm - Khả 5
162 Tu nữ Quang Giới 2
163 Gđ. Huyền Nghi 3
164 Gđ. Tiền Vĩnh An & các con 5
165 Gđ. Kim Hương & các con 5
166 Nguyễn Kim Hoàn 0,5
167 Gđ. Cô Diệu Đắc 1
168 Gđ. Nguyễn Văn Trung 1
169 Thiện Tuệ - Như Quỳnh - Tám Giáp 0,6
170 Thảo - Hương - Thắm 1
171 Phong Châu 1
172 Mộng Thu - Xuân Vân 1
172 Trần Thị Hạnh - Ng. Thị Hai 1
173 Gđ. Danh 2
174 Gđ. Hoàng Minh Nhật 1
175 Tu nữ Tịnh Chi - Quỳnh Như 1
176 Hùng - Dung - Giàu - Bích 0,6
177 Ông Bà Ng. Thành & con cháu 13
178 Gđ. Thành Bông - Thành Tài 4
179 Gđ. Thái Thị Hoa - Gđ. Như Pháp 2
180 Cháu cô Hai Hiếu - Gđ. Phụng 0,4 
181 Hoa Xuân - Thanh Xuân
182 Pt. Hùn phước ngày giỗ Ngài  17 
183 Gđ. Thủy (con cô Tám Bé)
184 Gđ. Cô Pháp Lộc & các con
185 Nguyễn Quỳnh Như 
186 Huyền Châu - Diệu Từ 1
187 Gđ. Cô Ng. Thị Tùy & các con 16,5
188 Cô Nguyễn Thị Thùy 5
189 Gđ. Bùi Thị Bé 10
190 Tu nữ Thái Thị Nhị 2
191 Gđ. Ngọc Vũ - Gđ. Chúc Phước 2
192 Bùi Thị Hồng Diễm 5
193 Phật tử Thái Lan 5
194 Gđ. Huỳnh Bá Thuận 16,5
195 Tô Xuân Luân - Tô Thị Lập - Tô Thị Lý 12
196 Cố Tu nữ Diệu Hương  18,5 
197 Gđ. Võ Thị Quyết - Gđ. Ng. Thị Thương
198 Gđ. Trần Bích Diệp  1,5 
199 Gđ. Sanh - Nhật (em Liễu Tánh) 
200 Gđ. Hoàng Thị Hiền 
201 Hoàng Thị Lan 
202 Gđ. Hoàng Nghĩa & con cháu 
203 Gđ. Trần Thị Hạnh 
204 Gđ. Lin Thiên Trang  10 
205 Gđ. Hoàng Tròn & con cháu 
206 Gđ. Hoàng Tập & các con 
207 Gđ. Bà Trần Thị Mão 
208 Gđ. Trần Hồ Bảo Uyên 10
209 Sư ông Kiểm Tâm 6
210 Phật tử thành phố Vinh 7,5
211 Gđ. Lê thị Phiếu (Diệu Đắc) 1
212 Ma thj Nhung - Ma văn Bi 2
213 Ma văn Thạnh - Ma thị Hòa 1
214 Ma văn Lợi - Ma Hoàng Thắng 1
215 Nguyễn Ngọc Như - Võ thị Hòa 1
216 Ngọc Lương - Cô Khoa - Bà Để 1,5
217 Đại Đức Hộ Chánh 5
218 Sư Giác Hạnh 15
219 Nguyên Hoàng 1
220 Sư cô Thiện (Phước Sơn) 2
221 Gđ. Như Thể 5
222 Gđ. Như Vân 16,5
223 Chung - Lộc và các con 5
224 Bà Lưu Cẩm Nhung 16,5
225 Bà Trần Kim Thanh 16,5
226 Huyền Nhiệm 1,5
227 Bà Nguyễn Thuần - Diệu Sưa - Diệu Sương 3
228 Gđ. Cô Mai 2
229 Nguyễn Thị Bắc 5
230 Cô Thành ngồi bàn (ngày dâng y) 21
 
Trở lại     Đầu trang