loading
Tin Xây Dựng
Lễ Khởi Công Xây dựng Bảo Tháp Xá-lợi tại Tổ đình Bửu Long

Sau hai tháng san lấp mặt bằng, kể từ ngày tổ chức Lễ Chú Nguyện (28/4/2007), đúng 13 giờ 30 ngày 01/08/2007, Tổ đình Bửu Long đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Bảo Tháp Xá-lợi.

 Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Viên Minh đã chủ trì khóa Kinh an lành cùng tất cả mọi người. Tiếp đến, Hòa thượng đọc lệnh khởi công và đại diện của các bên trong Ban Quản Lý Dự Án xây dựng Bảo Tháp đã cùng nhau đào những nhát cuốc đầu tiên. Ban Quản Lý đã siết chặt tay nhau cương quyết đồng tâm xây dựng thành công công trình Bảo Tháp trong tiếng hoan hô "Sàdhu lành thay!" và hồi hướng hoàn mãn.

Sau đây là danh sách Ban Quản Lý Dự Án:

 

- Chủ đầu tư  Hòa thượng Viên Minh, Viện chủ Tổ Đình Bửu Long
- Đơn vị thi công  CTy Hòa Hiệp MAC, Giám đốc Nguyễn Văn Trong
- Thi công điện  CTy Vĩnh Huy Electech, Giám đốc Trương Vĩ Hùng
- Chỉ huy trưởng   Ks. Văn Minh Vương
- Thẩm tra TKKT  CTy Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
- Giám sát A1  Ks. Tôn Thất Hoành
- Giám sát A2       Ks. Lê Quang
- Thiết kế kiến trúc    Kts. Mạc Văn Vạn, CTy Toàn Thịnh Phát Trẻ
- Thiết kế kỹ thuật   Ks. Lê Văn Đức Nhân
- Ban Vật tư  ĐĐ. Chơn Thể, ĐĐ. Tuệ Quán, PT. Nguyên Giác
- Ban Thủ quỹ         Sư cô Huyền Trung, Sư cô Diệu Thành
- Thư ký     PT. Trần Thị Ngọc Mai

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 
Trở lại     Đầu trang