loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ LẦN THỨ VI

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ LẦN THỨ VI
STT
Họ và tên/Pháp danh
Vật phẩm
Số tiền
Bị chú
001
Cô tu nữ Tịnh Như, thiền viện Bát Nhã, Canada
 
20.000.000 đ
 
002
Hà Thị Bông
 
5.000.000 đ
 
003 Gđ. sư Pháp Chí 8 bao gạo
   
004 Tuệ Phương   100 USD
 
005 Huỳnh Thị Thúy Vân
  100 USD  
006 Pt Lê Ngọc Diệp, Hà Nội  
2.500.000 đ
 
007 Ba cháu: Duy Anh, Nghĩa, Zôn  
1.500.000 đ
 
008 Nhóm "Thiện Pháp"
  4.000.000 đ  
009 Nguyễn Thanh Hằng  
500.000 đ
 
010 Các Pt: Quý Hưng, Quý Huy, Kim Đính  
600.000 đ
 
011 Ms Chulai Limsarot Một máy phát thanh xách tay    
012 Học viên Phan Hoàng Tiến   200.000 đ  
013 Học viên Huỳnh Văn Quốc Tấn   200.000 đ  

 
Trở lại     Đầu trang