loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2561 - DL.2017 tại Tổ đình Bửu Long


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA

PL. 2561      DL. 2017

(Ngày 17/9 Đinh Dậu - 05/11/2017)

07giờ 00:    - Chư Phật tử tề tựu

07 giờ 30:   - Chư Tăng quang lâm

08 giờ 00:   - Lễ bái Tam Bảo

08 giờ 30:   - Nhiễu Phật 3 vòng

09 giờ 00:   - Nghi thức Dâng Y

  - Truyền thọ quy giới

  - Tác bạch Dâng Y

  - Tuyên ngôn Tăng sự

  - Nghi thức thọ Y

  - Lời cảm tạ của Ban tổ chức

10 giờ 00:   - Trai tăng

                     - Khóa lễ Cầu An – Kỳ Siêu

10 giờ 30:   - Thuyết pháp

11 giờ 00:   - Bữa cơm thân mật của Chư Phật tử

                    - Hồi hướng công đức

HOÀN MÃN

Thí chủ chính:

- Gđ. Hồng Ngọc Đoan trang

 

 

 

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang