loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Hiện nay một số Phật tử có nhã ý muốn ghi lại những bài giảng của Thầy Viên Minh để xuất bản thành sách. Để tránh nhiều người ghi trùng lặp, đề nghị quý Phật tử nào đang tình nguyện làm việc này...

Vào lúc 7h tối ngày rằm tháng 6 PL.2561, nhằm ngày 08/07/2017, Hòa thượng Hộ Pháp sẽ tụng và giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) tại Ngôi Bảo Tháp Gotama Tổ đình Bửu Long...

Hình ảnh Đại Lễ Vesak-Tam Hợp PL.2561 tại chùa Huyền Không

 - Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

   18g00: Chư Phật tử tề tựu...

 
 
Trở lại     Đầu trang