loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Do Thầy Viên Minh phải thu xếp một số công việc trước khi đi Mỹ nên thay vì tổ chức mừng sinh nhật của Thầy và Ni viện Viên Không vào ngày chủ nhật...

Một số hình ảnh đêm Đầu-đà Rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

08 giờ 00 : Thiện nam tín nữ vân tập

09 giờ 00 : Chư Đại đức Tăng ni quang lâm...

Chương trình Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng PL 2559 / DL 2015 tại Tổ đình Bửu Long

Lịch trình dự kiến chuyến đi Mỹ của Thầy Viên Minh:
- Ngày 01/04/2015 đến phi trường Lax, Los Angeles, CA, lúc 20:35, chuyến bay VN 2032, cổng Tom Bradley Intl Term.
 

 
 
Trở lại     Đầu trang