loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Sinh hoạt An cư tập trung kỳ 3 của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế
 
Ngày trăng tròn giữa mùa Thu cũng là ngày bố-tát và sinh hoạt an cư tập trung kỳ 3 của toàn thể Tăng Ni Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại chùa Huyền Không, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Lịch sinh hoạt trong ngày an cư tập trung lần này tương tự như kỳ 2 với một vài thay đổi được thể hiện như sau:
Chương trình Sinh hoạt An cư tập trung ngày 15/8/Đinh Dậu tại chùa Huyền Không
- 8g00   : Chư tỳ-khưu Tăng vân tập
- 8g30   : Lễ Uposatha
- 10g45 : Phật tử cúng dường trai tăng
- 12g00 : Tịnh chỉ
- 14g00 :   + Chư tỳ-khưu, sa-di, sa-di ni vân tập tại điện Phật
                 + Cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tông quang lâm thuyết giảng
- 16g00 :   + Tiếp đón ông Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế
              + Mời ông Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh chủ trì buổi nói chuyện chuyên đề về Pháp luật và tôn giáo
                  + Tiễn đưa khách quý
- 17g15 : Hồi hướng công đức
Một số hình ảnh về sự kiện nói trên:

 

 
Trở lại     Đầu trang