loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Tổng Lãnh sự Thái tại thành phố Hồ Chí Minh viếng thăm và thảo luận công tác tổ chức lễ Dâng y Kathina tại chùa Huyền Không
Sáng ngày 26/9/2017, Bà Ureerat Ratanaprukse Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhóm tuỳ tùng đã đến chùa Huyền Không thỉnh an Thượng tọa Pháp Tông, viếng thăm chùa và có buổi thảo luận với Thượng tọa Viện chủ về kế hoạch tổ chức lễ Dâng y Kathina năm nay tại chùa Huyền Không. Được biết, từ mấy tháng trước, Ngài Đại sứ vương quốc Thái tại Hà Nội đã ngỏ lời với Thượng tọa Pháp Tông về ý nguyện của Hoàng gia Thái muốn được thiết lễ cúng dường y Kathina lên chư tăng an cư tại ngôi chùa này năm nay. Đây là lần thứ hai Hoàng gia Thái xin cúng dường y Kathina tại chùa Huyền Không nhưng là lần đầu tiên dưới triều đại của Quốc vương Rama X. Lần trước, vào năm 2011, dưới triều đại Quốc vương Rama IX.
Sau khi trao đổi, bàn bạc các nội dung liên quan đến cách tổ chức, phân chia trách nhiệm cụ thể của mỗi bên và lộ trình thực hiện, Thượng tọa Viện chủ đã đưa Bà Tổng Lãnh sự vào điện Phật để xác định lại cách bố trí theo đúng qui cách lễ nghi của Hoàng gia Thái. Trước khi ra về, đoàn công tác đã xin phép được lên bảo tháp Đại Giác chiêm bái và đảnh lễ Xá-lợi của Đức Phật và chư Thánh tăng.
Dưới đây là hình ảnh của buổi viếng thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự Thái Lan:
 
Trở lại     Đầu trang