loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

LỊCH DÂNG Y CÁC CHÙA Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016 – PL. 2560

Chương Trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL 2560 - Chùa Huyền Không

Kỷ niệm 35 năm ngày vắng bóng Đức Đại Trưởng Lão Hộ Tông, Ban Tổ chức tại chùa Tổ Bửu Long đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng ni các chùa Trong Hệ phái trên cả nước, nhất là các bậc tôn túc trưởng thượng trong hàng ngũ Tăng-già...

HÌNH ẢNH LỄ VU LAN - BÁO HIẾU PL.2560 - CHÙA HUYỀN KHÔNG

Húy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm tại chùa Định Quang

 
 
Trở lại     Đầu trang