loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Chương trình Khai giảng năm học mới 2013-2014 của Trung Tâm Anh Ngữ Chùa Huyền Không
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI CỦA TRUNG TÂM ANH NGỮ CHÙA HUYỀN KHÔNG
Niên Khóa: 2013 – 2014
                                   Ngày 30/06/2013 (23/04/Quý Tỵ)                    
 
07 giờ 00:   Giáo viên, phụ huynh và học sinh tề tựu tại chùa.
07 giờ 15:   Chư Tăng Ni và quan khách quang lâm.
07 giờ 30:   Mời toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh vào hội trường trước chính điện.
07 giờ 45:   CHÍNH THỨC CỬ HÀNH LỄ KHAI GIẢNG:
                - Cung thỉnh chư tôn đức và mời quan khách quang lâm hội trường
                - Thông qua chương trình
- Giới thiệu chư tôn đức, quan khách tham dự
- Báo cáo tình hình dạy và học năm học 2012-2013
- Phát biểu của Hiệu trưởng trường TCPH Nam Tông TT Huế
                - Trao phần thưởng
                - Đại diện phụ huynh, đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng
                - Mời đại diện quan khách phát biểu cảm tưởng
- Thông báo nội qui học đường
- Cảm tạ của Ban Tổ chức
09 giờ 30:    Kết thúc Lễ Khai giảng năm học 2013-2014.
 
          Sau Lễ Khai giảng các thầy cô giáo nhận lớp và lập thời khóa biểu cho
     các lớp.
 
Trở lại     Đầu trang