loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Phương danh thí chủ cúng dường Khóa Xuất Gia Gieo Duyên năm 2017

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ
Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên – năm 2017
(16 – 25 / 06 / 2017)
********
STT
Phương danh thí chủ
Tịnh tài (đ)
Hạng mục
001
Anh Tuấn, Hà Nội
3.000.000
 
002
Phan Thị Kim Anh
2.000.000
 
003
Hoàng Thị Thanh Xuân
500.000
 
004
 
 
 
005
 
 
 
006
 
 
 

 
Trở lại     Đầu trang