loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Phương danh thí chủa cúng dường Khóa Tu Học Mùa Hè lần thứ 8 - năm 2017

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ
Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 8 – năm 2017
(02 – 11 / 06 / 2017)
********
STT
Phương danh thí chủ
Tịnh tài (đ)
Hạng mục
001
Ngài Tịnh Đức - Texas, USA
 
Thường niên
002
Nhóm Thiện Pháp
9.000.000
thức ăn, dàn phun sương
003
Quỹ NOP
5.000.000
 
004
Diễm Phượng
5.000.000
 
005
Chí Bách, Tuấn Khang
3.000.000
 
006
Thiện Châu và bạn
 
Vở, bút, đồ chơi phục vụ khóa tu
007
Thiện Châu
800.000
Lễ phát nguyện tu học, thuốc men y tế
008
Tịnh An, Hà Nội
 
1 bình gas
009
Dương Thu Hương
 
Lễ sinh nhật học viên
010
Minh Pháp
5.000.000
Hoa khóa tu
011
Lê Thị Dịu, Lê Thị Út
 
01 bữa giải khát
012
Bé Bo
700.000
01 bữa giải khát
013
Nguyễn Chính Nghĩa
 
Lễ đặt bát
014
Nhật Minh và Phú Nguyên
3.000.000
Bữa ăn 10/06 sáng trưa
015
Trần Thị Hương Hà - Hà Tĩnh
4.500.000
1 ngày ăn
016
Bống,Nhím - Hà Tĩnh
750.000
01 nước giải khát
017
Sư Minh Chánh, Tuệ An, Linh, Trọng, Thiện Châu
4.600.000
Loa Beatbox
018
GĐ Huyền Cát
2.000.000
 
019
Gđ Phan Hoài Vy
1.500.000
 
020
Phan Trần Hồng Ngọc
2.000.000
 
021
GĐ Trần Đỗ Nguyên Phương
3.000.000
Thức ăn sáng, trưa
022
Phan Trần Nhật Minh
1.000.000
 
023
Văn Viết Lành
500.000
 
024
Cô Thúy - Tâm Tịnh Viên
500.000
Bút
025
Kiều Trinh, Nhật Huy, Hoàng Phương
1.500.000
 
026
Đỗ Thị Hồng Hà
2.000.000
 
027
Đoàn Thị Cẩm Thạch
3.000.000
 
028
Tuệ Phương
100 USD
 
029
Huỳnh Thị Thúy Vân
100 USD
 
030
Bác Vân (Sắt)
250.000
 
031
Ngô Đức Nhân
500.000
 
032
Nhóm Thiện Duyên
3.300.000
Bữa ăn trưa, tối
033
Huỳnh Trần Nguyên Lê, Phạm Quốc Bảo
4.000.000
 
033
Gd Đại Đức Minh Chánh
3.700.000
thức ăn, Gas
034
Bé Thu Trà - KTHMH 5
2.000.000
 
035
Đinh Thị Thu Thanh
 
Bữa tối
036
Pha & Minh Chiếu
 
01 bữa giải khát
037
Gđ Thịnh Tùng & Thanh Hải
 
01 bữa trưa, 01 giải khác
038
Gđ Tịnh An
 
01 bữa ăn
039
Nhóm 666 - KTHMH6
 
01 bữa giải khát
040
Huỳnh Thị Thùy Trang
 
02 bữa ăn
041
Gđ Thiện Châu
 
02 bữa ăn Bế Giảng
042
Nhóm Bồ Đề - nghệ an
4.500.000
300 kg Gạo
043
Nguyễn Thị Thanh Đang
6.500.000
ảnh, đĩa nhạc, mật ong
043
 
 
 

 
Trở lại     Đầu trang