loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Thông báo: V/v Tổ chức Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 8 và Khóa Xuất gia gieo duyên năm 2017 tại chùa Huyền Không
THÔNG BÁO:
V/v Tổ chức Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 8 và Khóa Xuất gia gieo duyên năm 2017 tại chùa Huyền Không
Chùa Huyền Không kính thông báo:
Theo kế hoạch hoạt động đã đăng ký với chính quyền địa phương, năm nay chùa Huyền Không sẽ tổ chức hai khóa tu học trong mùa hè theo lịch trình sau:
1/ Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 08 – 17/5/Đinh Dậu (thứ sáu, 02/6/2017 đến ngày chủ nhật, 11/6/2017)
- Dành cho thanh thiếu nhi từ 12-22 tuổi
- Ngày phát phiếu đăng ký: 02/5/2017 – 23/5/2017
- Ngày nhận phiếu và xét duyệt: 24/5 – 30/5/2017
- Ngày Khai giảng: Thứ sáu, 02/6/2017
- Ngày Bế giảng: Chủ nhật, 11/6/2017
Số lượng học viên dự kiến thu nhận: 120 em
Phát và nhận phiếu đăng ký:
- Tại chùa Huyền Không: Gặp thầy Pháp Tông
- Trên Email: huyenkhong.vp@gmail.com và Facebook Gọi tên Huyền Không: Gặp anh Trọng, Thư ký văn phòng.
Lưu ý:
- Đối với học viên đã từng tham dự các khóa tu học mùa hè trước, nay muốn tham dự lần nữa sẽ tùy thuộc vào điều kiện sau: nằm trong hạn mức 10% trên tổng số học viên.
- Học viên ở xa phải có mặt trước ngày Khai giảng một hôm.
- Thông tin và nội dung giảng dạy của Khóa Tu được thể hiện trên phiếu đăng ký.
* Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Ban Tổ chức qua các số điện thoại sau:
+ 0976.214.876: gặp thầy Pháp Tông, Trưởng ban Tổ chức
+ 0905. 128.589: gặp anh Trọng, Thư ký văn phòng
+ Hoặc qua Email: huyenkhong.vp@gmail.com ; Facebook: Gọi tên Huyền Không
2/ Khóa Xuất gia Gieo duyên năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 02/6/Đinh Dậu (thứ sáu, 16/6/2017 đến ngày chủ nhật, 25/6/2017)
- Đối tượng: Nam nữ cư sĩ từ 18 – 70 tuổi.
- Số lượng: Nam: 30 người; Nữ: 30 người.
- Ngày phát phiếu đăng ký: 01/6/2017 – 10/6/2017
- Ngày Khai giảng: Thứ sáu, 16/6/2017
- Ngày Bế giảng: Chủ nhật, 25/6/2017
Liên hệ nhận phiếu đăng ký: Gặp thầy Pháp Tông (ĐT: 0976.214.876) hoặc anh Trọng (ĐT: 0905. 128.589) hoặc qua email: huyenkhong.vp@gmail.com ; Facebook: Gọi tên Huyền Không.
 

 

 
Trở lại     Đầu trang